Resultat nr 6 2018

Skatteexperten ...

Se upp med översmarta 3:12-råd inför årsskiftet

De stora dragen och åtgärderna ska vara genomtänkta och klara, men lite finns att göra på marginalen, skriver Hans Peter Larsson, Resultats skattekrönikör.

Två råd är självklara. Den som funderar på att ombilda en enskild näringsverksamhet till aktiebolag bör se till att aktierna ägs före årsskiftet. Detsamma gäller den som tänker starta en verksamhet i aktiebolagsform. Det ger ett så kallat gränsbelopp även för 2018. Det innebär att knappt 172.000 kronor senare kan tas ut som lågbeskattad utdelning till 20 procents kapitalskatt.

Ibland ges även rådet till företagare att bilda flera bolag inom familjen. I en familj får varje person använda förenklingsregeln som ger ovan nämnda gränsbelopp. En och samma person kan däremot inte använda förenklingsregeln på utdelning från flera bolag.

Däremot kan huvudregeln och förenklingsregeln kombineras. Om varje familjemedlem ska ha var sitt bolag och fakturera från detta så måste det finnas en genuin substans i varje bolag. Ingen luftfakturering mellan bolag! Därtill kommer kostnader för administration av varje bolag. Det är därför viktigt att se helheten!

Så till den som använder huvudregeln, se till att ta ut tillräcklig egen lön under 2018.

Hans Peter Larsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%