Innehåll

Resultat nr 6 2018

Redovisning av moms påverkas av Brexit

Handlar ditt företag med företag eller privatpersoner i Storbritannien? Då kommer du att påverkas av Brexit. Bland annat gäller det att se upp när det handlar om moms.

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien har pågått för fullt och ska vara klara nu i dagarna. Med största sannolikhet kommer det att finnas övergångsbestämmelser fram till sista december 2020. Det är det som i media beskrivs som en mjuk Brexit. Om parterna inte kommer överens blir det däremot vad som beskrivs som en hård Brexit.

Båda alternativen kommer att påverka dig som företagare, och som privatperson, om du handlar med andra företag eller privatpersoner i Storbritannien.

Frågan uppmärksammas även på Skatteverkets webb, och myndigheten informerar kring vad som är viktigt att tänka på. Bland annat påverkas moms och punktskatter.

Vid en hård Brexit kommer Storbritannien att ses som ett tredje land, det vill säga land utanför EU. Skatteverket skriver på sin webb att då kommer försäljning av varor till Storbritannien att ses som export. Det innebär till exempel:

  1. att försäljningar till företag i Storbritannien inte längre ska redovisas i periodisk sammanställning,
  2. att det inte längre kommer att vara möjligt att kontrollera brittiska VAT-nummer samt
  3. att reglerna om distansförsäljning inte längre kan tillämpas, eftersom även försäljning av varor som transporteras till privatpersoner i Storbritannien normalt kommer att ses som export.

Inköp av varor från Storbritannien kommer också normalt att ses som import, och vid export och import ska tulldeklarationer lämnas.

Den som är registrerad för moms i Storbritannien behöver kontakta skattemyndigheten där för att få information om hur registreringen kan förändras. Och det kommer inte längre gå att ansöka om återbetalning av moms från Storbritannien via Skatteverkets portal.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%