Innehåll

Resultat nr 6 2018

Kvinna anlitade redovisningskonsult – frias från skattebrott

Högsta domstolen, HD, friar en kvinna från skattebrott. Kvinnan, som dömdes av hovrätten, har enligt HD varken varit oaktsam eller haft uppsåt.

Kvinnan ägde en skogsfastighet och blev för sex år sedan momsregistrerad av Skatteverket efter att ha avverkat skog och tagit upp inkomster för detta i deklarationen. Ett par år senare köpte kvinnan en hästtransport, avsedd att användas av dottern, och var då i kontakt med en rådgivare på banken. Rådgivaren menade att kvinnan skulle kunna få tillbaka momsen då hon ägde en lantbruksfastighet. När kvinnan sedan fick hjälp av en redovisningskonsult att göra inkomstdeklarationen lämnades oriktiga uppgifter rörande momsen.

Kvinnan åtalades för skattebrott, alternativt vårdslös skatteuppgift men friades av tingsrätten. Rätten menade att hon visserligen agerat oaktsamt men att oaktsamheten inte var att bedöma som grov. Hovrätten däremot dömde kvinnan för två fall av skattebrott.

Men domen överklagades till Högsta domstolen som gör samma bedömning som tingsrätten. Kvinnan har inte insett att uppgifterna var oriktiga och ska därmed inte dömas för skattebrott. HD anser visserligen att kvinnan varit oaktsam som inte satt sig in i de relevanta skattereglerna, men å andra sidan har hon anlitat en redovisningskonsult för att få hjälp med deklarationerna just eftersom hennes egna kunskaper var begränsade. Högsta domstolen friar därmed kvinnan och ogillar yrkandet om företagsbot.

– Domen visar att en kund ska kunna lita på sin redovisningskonsult, vilket känns naturligt. Å andra sidan ställer detta högre krav på konsulter, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Charlotta Marténg

Högsta domstolen B 5612-17

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%