Resultat nr 6 2018

Experterna svarar

Julbord med anställdas respektive – vad gäller?

Får jag bjuda med mina anställdas respektive på julbord?

Ja det är helt i sin ordning att bjuda med dem. Julbord som personalfest är en skattefri förmån till personalen och avdrag medges även för julgäster, såsom pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar, till exempel maka eller sambo, som deltar. Numera är måltidsutgifterna inklusive dryck inte avdragsgilla som intern representation i inkomstdeklarationen. Däremot får företag som bedriver momspliktig verksamhet avdrag för moms på ett underlag som uppgår till högst 300 kronor per person.

// PÖ

Ansvaret som suppleant kan bli dyrt

Jag har ställt upp som styrelsesuppleant i en kollegas aktiebolag, vilket ansvar har jag egentligen tagit på mig?

Så länge som du är suppleant så har du i princip inget annat ansvar än att se till att den ordinarie ledamoten finns tillgänglig. Om den ordinarie ledamoten inte är tillgänglig till exempel på grund av sjukdom eller dödsfall faller ansvaret automatiskt över på dig som suppleant och du måste agera. Underlåter du att agera i dessa situationer kan du komma att ha påtagit dig ansvar för till exempel bolagets skatter och avgifter. Det finns exempel på att detta ansvar kan bli väldigt dyrt om man inte agerar i tid.

// JK

Ta datorn med mig in i företaget?

Jag ska starta nytt och har några privata saker jag skulle vilja plocka in i företaget, är det okej?

När du startar ett företag kan du köpa in dina privatägda inventarier i företaget. Skriv en lista över vilka inventarier det gäller och ta upp dem till ett rimligt marknadsvärde. Du kan ta in de saker du anser att företaget behöver för att kunna generera intäkter, till exempel verktyg, datorer med mera. Observera att om du tidigare har skrivit av en inventarie i din privata deklaration, så måste du räkna bort den avskrivningen från marknadsvärdet.

Tänk också på att när du tar in inventarierna i företaget så gäller inte din hemförsäkring längre, så det kan då vara bra att teckna en företagsförsäkring för dessa.

// PÖ

Måste jag lämna arbetsgivarintyg?

En av våra anställda har sagts upp på grund av arbetsbrist. Den före detta anställde har nu begärt att få ett arbetsgivarintyg. Är vi skyldiga att utfärda ett sådant intyg?

Många blandar ihop arbetsgivarintyg med arbetsbetyg. Orden är snarlika men handlingarna fyller olika funktioner. Ett arbetsgivarintyg är arbetsgivaren skyldig att utfärda. Detta ligger som underlag till ansökan om a-kassa. Arbetsgivarintyget styrker att den före detta anställde varit anställd hos arbetsgivaren, hur länge och hur mycket den före detta anställde har arbetat samt hur mycket den anställde tjänat. Om man som arbetsgivare känner sig tveksam på vad arbetsintyget ska innehålla finns både mall och matnyttig information om detta på arbetsgivarintyg.nu. Ett arbetsbetyg, där arbetsgivaren ger sitt omdöme över den före detta anställdes prestationer, är arbetsgivaren däremot inte skyldig att utfärda. Dock är det en trevlig gest.

// AL

Vad är ”Advisory board”?

Jag har hört talas om ”Advisory board”, vad är detta och hur fungerar arbetet?

Advisory board är ett begrepp som innebär att företagsledningen samlar extern kompetens med den erfarenhet som man saknar i ett särskilt rådgivningsmöte som ofta hålls fyra till fem gånger per år. De externa personerna ingår inte i bolagets styrelse och arbetet blir därmed mindre formellt även om man oftast protokollför sina möten. Att arbeta med rådgivare på detta sätt är oftast mer kostnadseffektivt än att ta in motsvarande kompetens i styrelsen.

// JK

Trädaregeln och generationsskiften vad gäller?

Vi har under flera år funderat på att generationsskifta aktiebolaget inom familjen genom en försäljning till ett av barnen. Försäljningen ska ske genom ett ägarbolag som vi tänkt ska vara passivt, ligga i så kallad träda, i fem år varefter vinsten kan tas ut till 25 procents skatt. I dag fungerar inte denna trädaregel vid generationsskiften inom familjen, men en ändring har föreslagits. Vad händer?

Det stämmer att den tidigare regeringen föreslog en ändring av denna regel. Förslaget drogs tillbaka samtidigt som regeringen backade på en rad försämringar av 3:12-reglerna. Just nu händer inget. Det är när detta skrivs inte sannolikt att förslaget finns med i en budget från en övergångsregering eller i en m-budget. I den senare ska detta dock inte uteslutas då ett färdigt lagförslag finns och kostnaden är försumbar.

Får vi en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering kommer man att ta upp frågan i anslutning till en ny översyn av 3:12-reglerna. Blir det en alliansregering så tror jag att man kommer att justera denna orättvisa så fort man hinner. Sannolikt dock inte redan från 2019. Kan nämnas att FAR (branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister) fört fram frågan i flera debattartiklar under hösten.

// HPL

Hans Peter Larsson (HPL) Auktoriserad skatterådgivare FAR.

Anneli Lönnborg (AL) Advokat och arbetsrättsexpert.

Jan Kjäll (JK) Senior Advisor, fd. auktoriserad revisor.

Petra Örjegren (PÖ) Auktoriserad redovisningskonsult.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%