Innehåll

Resultat nr 6 2018

Pension: Har du råd att gå i pension?

Nästan var fjärde företagare saknar ett pensionssparande. Har du duckat för frågan? Det är inte för sent att se över sparandet.

Antalet äldre företagare har ökat kraftigt i Sverige och till viss del beror det på att man upplever att man inte har råd att gå i pension. En tidigare undersökning visade att omkring 30.000 äldre företagare skulle vilja arbeta mindre om de hade ekonomiska möjligheter. Samtidigt visar en undersökning från Swedbank och sparbankerna att drygt 23 procent av Sveriges företagare inte sparar till sin pension. Bankerna uppmanar nu företagare att ta ett större ansvar för sin pension.

De flesta företagare gör varje månad avsättningar till tjänstepension för sina anställda. Swedbanks och sparbankernas företagarekonom Johan Kreicbergs rekommendation är att man som företagare försöker pensionsspara i nivå med avsättningarna till tjänstepension för anställda i samma löneläge. Det tycker han är ett rimligt mål.

– Många anställda sparar visserligen även privat till sin pension. En företagare som har utrymme att spara ytterligare kan på goda grunder välja ett mer allmänt sparande som de kan använda till mer än den framtida pensionen, säger han.

Hur mycket man som företagare bör spara till sin pension är individuellt. Många gör misstaget att fatta beslut utan att egentligen veta vad man fattar beslut kring. Det kan leda till att man antingen gör för stora betalningar till pensions – vilket ger hög beskattning när pengarna betalas ut. Eller så har man avsatt för lite utifrån den trygghet man vill ha.

Ett sätt att hamna på rätt nivå är att ta hjälp av din revisor/redovisningskonsult/rådgivare i frågan. Det finns dock några tips, som återkommer från olika håll, om hur du som företagare bör tänka kring pensionen:

  1. För att få en bra pension är det viktigt att du tar ut lön, eller överskott, och betalar skatt. Löner upp till 42.000 kronor per månad ger avsättning till allmän pension. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på inkomst.
  2. Spara utöver den statliga avsättningen. Enbart allmän pension riskerar att sänka din levnadsstandard kraftigt.
  3. Även om du avser att generationsskifta eller sälja ditt företag i framtiden se till att komplettera med sparande. Det är svårt att långt i förväg veta värdet på företaget.

Charlotta Marténg

Alternativ för att pensionsspara:

  1. Strunta i tjänstepensionen och låt företagets kapital växta.
  2. Satsa på en egen pensionsstiftelse.
  3. Direktpension.
  4. Välj en gemensam pensionsstiftelse.
  5. Traditionell förvaltning i försäkringsbolag.
  6. Fondförvaltning via försäkringsbolag.
  7. Depåförsäkring hos internetmäklare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%