Innehåll

Resultat nr 6 2018

Pension: Olika sparande för olika företag

Gemensamma pensionsstiftelser, direkt pension, egen pensionsstiftelse. Eller kanske inget pensionssparande alls? Ta reda på vilket som är bäst för just dig.

Per H Börjesson har gått från att vara aktieamatör till att bli börsexpert. Han har gett ut flera böcker och är sedan 1986 vd för Investment AB Spiltan som satsar på långsiktiga investeringar.

– Många företagare betalar in stora belopp i tjänstepensioner till de anställda och till sig själva men lägger samtidigt lite tid på den egna tjänstepensionen. Eftersom det handlar om så stora belopp som avsätts borde företagarna egentligen tänka om och prioritera frågan högre, säger han.

Ett av de bästa råden Per H Börjessons far fick, var av sin revisor, och det handlade om att starta en egen pensionsstiftelse. På så sätt har man som företagare full kontroll på kapitalet.

– Kapital avsatt i en egen pensionsstiftelse kan användas exempelvis vid generationsskiften och ägarbyten. Det är inte låst och ett bra sätt att trygga sina pensioner, säger han.

Men en egen pensionsstiftelse kräver en del administration, en styrelse och egen förvaltning så den kräver en långsiktighet och att stora belopp avsätts för att det ska vara lönsamt.

– Ett annat alternativ är att spara i en gemensam pensionsstiftelse där flera företag delar på kostnaderna. Däremot ska man komma ihåg att en gemensam pensionsstiftelse innebär att man inte har fritt inflytande över hur pengarna ska förvaltas, säger Per H Börjesson.

Ytterligare ett alternativ är direktpension. Det innebär att företaget gör pensionsavsättningar i det egna bolaget, men låter bolaget själv förvalta pengarna i en aktie- eller obligationsdepå i företagets namn. (Se artikel på sidan 20 om hur du redovisar din direktpension som täcks av en kapitalförsäkring). Depån är en pant för pensionsutfästelsen företaget gjort till dem som ska få pensionen.

Ett annat bra alternativ är en depåförsäkring hos någon av internetmäklarna. De har inga avgifter för försäkringsskalet och har ett brett fondutbud med många lågprisfonder.

– Traditionella pensionsförsäkringar eller fondförvaltningar via försäkringsbolag är vanliga alternativ men se upp med avgifterna som ibland kan vara höga, säger han.

Det finns också alternativet att inte spara något alls utan i stället öka vinsten och det egna kapitalet i bolaget.

– Det kan vara bra om bolaget är väldigt stabilt och det inte finns någon risk att det går omkull, säger Per H Börjesson.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%