Innehåll

Resultat nr 1 2019

HFD: Undantagsregel var inte tillämplig

Samtidig avyttring av andelar i flera olika företag, mot ersättning i form av andelar i ett annat företag, utgör inte ett enda gemensamt andelsbyte. Därmed är heller inte undantagsregeln om framskjuten beskattning tillämplig.

Enligt huvudreglerna i inkomstskattelagen innebär en avyttring av andelar i ett företag att omedelbar beskattning utlöses. Men för att underlätta omstruktureringar av företag finns ett undantag från huvudregeln – bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ett mål som rör just det undantaget. Huvudfrågan i målet var om andelar i flera olika företag, som samtidigt avyttras mot ersättning i form av andelar i ett annat företag, kan utgöra ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om framskjuten skatt vid andelsbyten.

När frågan var uppe i Skatterättsnämnden ansåg nämnden i ett förhandsbesked att de planerade transaktionerna omfattades av bestämmelserna om framskjuten beskattning. Men Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade på en ändring. Transaktionerna ska bedömas som fyra andelsbyten i stället för ett enda gemensamt andelsbyte menade myndigheten.

Högsta förvaltningsdomstolen går på Skatteverkets linje, och gör till skillnad från Skatterättsnämnden, en mer restriktiv tolkning av tillämpningsområdet för bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

”Mot bakgrund av såväl den svenska som den unionsrättsliga författningstextens utformning ligger det närmast till hands att tolka bestämmelsen i 48 a kap. 2 § så att ett enda gemensamt andelsbyte med avyttrade andelar i flera olika företag inte omfattas av bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten.” skriver domstolen.

Charlotta Marténg

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3118-18

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%