Innehåll

Resultat nr 1 2019

Deklaration: Första hjälpen inför deklaration 2019

Kanske har du inte dina papper och siffror i den ordning som du önskat? Misströsta inte. Carola Lundgren och Jessika Andersson, Revisionären i Piteå, delar med sig av tips och råd.

Tänk om det fanns terapeuter som hjälpte folk inför deklarationen, likt psykologen i filmen Sällskapsresan som hjälper Stig-Helmer med flygrädslan. ”Jag kan flyga jag är inte rädd” blir ”Jag kan deklarera, jag är inte rädd”. Skämt åsido, men om du känner dig osäker kan Carola Lundgrens och Jessika Anderssons tips komma väl till pass. Följer du deras råd kommer du förhoppningsvis vara bättre förberedd inför nästa års deklaration.

Carola Lundgren och Jessika Andersson har sett det mesta när det gäller företagare som försökt sköta redovisningen själv, men som ger upp och söker hjälp hos dem när deklarationen närmar sig. Kvitton och fakturor huller om buller i en plastpåse är kanske inte den vanligaste kunden hos Revisionären, men de förekommer, bekräftar de.

– När en kund kommer med en sådan påse första gången, blir den första åtgärden att gå igenom med kunden hur de i stället kan leverera sina verifikat. Kunderna vill göra rätt, men de behöver förstås någon som berättar vad rätt är, säger Carola Lundgren.

Deklarationen är en avstämning, så att den skatt du betalat in under året till samhällets olika gemensamma kostnader blivit rätt, inte för lite och inte för mycket. Skatt är en obligatorisk avgift som löntagare måste betala om de tjänat mer än 19.247 kronor under 2018. Men är du företagare måste du även tänka på att din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, baseras på din vinst och som i sin tur ligger till grund för ersättning du får från exempelvis a-kassan eller försäkringskassan som föräldraledig eller sjuk. Och det är här som Carola Lundgren och Jessika Andersson brukar stöta på de vanligaste felen som företagare gör, det handlar om att de har lagt för mycket pengar i periodiseringsfonden. Som högst får 30 procent av inkomsten i näringsverksamheten sättas av.

– Det kan vara företagare som skött redovisningen själv, men som kommer till oss inför deklarationen. De har köpt ett billigt deklarationsprogram och i det fått förslaget per automatik att sätta av 30 procent av vinsten i periodiseringsfonden, berättar Carola Lundgren, revisor och byråns grundare.

– Det är inget fel på periodiseringsfonder i sig, men man skjuter en skatteskuld framför sig och när fonden ska återföras om några år kanske man inte har pengarna kvar. Vi har stött på många som gjort så här och det är väldigt olyckligt, för skatten slipper man ju inte betala.

Den perfekta vinsten för en företagare ligger på 500.000–600.000 kronor på ett år.

– Ett resultat på 625.000 kronor ligger exakt på brytpunkten för att du ska slippa betala statlig skatt. När egenavgifter är avdragna blir det så kallade överskottet 468.000 kronor, vilket ligger till grund för skatten, förklarar Carola Lundgren.

– För den som räknar med ett resultat på över 625.000 kronor kan det vara idé att överväga en ombildning till aktiebolag, och ombildningen ska ske före nyårsafton. I sådana fall rekommenderar jag att man pratar med oss eller någon annan byrå.

Andra saker som kan vara bra att veta när du själv gör din deklaration är att det finns avdrag du har rätt till.

– Det är främst tre saker som man brukar missa och det är att dra av för tjänsteresor, traktamente och hyra. En tjänsteresa kan vara att du kör runt med din gamla Volvo och besöker kunder. Men det ska förstås finnas ett underlag, en excellista med datum, antal mil och vem du besökte. Tjänsteresa är inte att förväxla med att det ska finnas körjournal när du har en tjänstebil, förklarar Carola Lundgren.

Traktamente är ersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller utbildning på annan ort.

– Har du till exempel gått en kurs i Stockholm och bott hos en kompis har du rätt att dra av för traktamente, det kanske man inte tänker på, säger Jessika Andersson.

– Och även om du inte hyr en lokal kan du göra schablonavdrag för ett arbetsrum i din bostad, det handlar om 2.000–4.000 kronor beroende på om du bor i villa eller lägenhet. Men du måste jobba minst 800 timmar om året hemma för att få göra avdraget.

De som redovisar momsen årsvis och har handlat inom EU ska deklarera sin moms ganska snart efter räkenskapsårets utgång (för decemberbokslut ska den redovisas i februari).

– EU-handel innebär att du någon gång under året köpt eller sålt något till ett annat EU-land. Du kanske inte tänkte på det som EU-handel när du skaffade en internetdomän, ett program i molnet eller en annons på Facebook.

– Det handlar om att ha koll på förfallodatum, mitt enklaste tips är att logga in på skatteverket.se på nyårsdagen och kolla dina förfallodatum, säger Carola Lundgren.

Ett annat tips från Carola Lundgren och Jessika Andersson är att fördela ränte- och rotavdrag mellan makar.

– Har du haft för låg inkomst så har du ingen glädje av avdragen, så fråga din byrå för säkerhets skull.

När deklarationen är klar och inlämnad och du kanske har fått pengar tillbaka på konto kan du inte slänga dina papper. Som företagare är du skyldig att spara din deklaration och underlagen i sju år. Och skulle du upptäcka att du har deklarerat fel några år tillbaka så är det ingen fara, försäkrar Carola Lundgren och Jessika Andersson:

– Nej då, det går att rätta i efterhand, man kan göra självrättelse upp till sex år bakåt i tiden.

Erika Andersson

Deklaration 2019 – ordlista

Expansionsfond

Avsättning till expansionsfond är, liksom räntefördelning, ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag likvärdiga. Genom att sätta av pengar till expansionsfond kan du skjuta upp beskattningen till ett senare år. Du sätter av till expansionsfond i deklarationen, inte i bokföringen. Se även Räntefördelning.

NE-blankett

Näringsbilagan som företagare ska skicka in med inkomstdeklarationen.

Periodiseringsfond

Genom att sätta av pengar till en periodiseringsfond kan du skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Periodiseringsfonder kan även användas till att jämna ut resultatet mellan olika år och ger på så sätt få en jämnare beskattning.

Genom att avsätta till periodiseringsfond ett år med vinst kan fonden återföras ett senare år med förlust och på så sätt kvitta vinst mot förlust.

Högst 30 procent av inkomsten i näringsverksamheten får sättas av. Det avsatta beloppet måste återföras till beskattning senast sjunde året efter det år det sattes av.

Resultat

Företagets intäkter med avdrag för kostnader som visar om företaget gått med vinst eller förlust det aktuella året.

Räntefördelning

För att skattereglerna ska vara likvärdiga mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag har bland annat möjligheten till positiv räntefördelning införts. Den kan ge lägre skatt genom att en del av vinsten i den enskilda näringsverksamheten flyttas från beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet till beskattning i inkomstslaget kapital.

SGI

Sjukpenninggrundande inkomst. SGI används exempelvis för att räkna ut vilken sjukpenning och föräldrapenning du kan få.

Skattemässigt resultat

När man har gjort justering för ej avdragsgilla kostnader, ej skattepliktiga intäkter samt underskott från tidigare år får man det resultat som ligger till grund för skatteberäkningen.

Traktamente

Traktamente är en ekonomisk ersättning för att täcka ökade levnadskostnader som kan uppstå i samband till exempel med utbildning på annan ort eller tjänsteresor.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%