Innehåll

Resultat nr 1 2019

Tjänstebil: Bonus eller malus – tjänstebil

Står du inför valet att skaffa tjänstebil eller köra din privata bil i tjänsten och ta ut milersättning? Vilket är bäst? Ja, det beror på vilka förutsättningar du har. En viktig pusselbit i valet av bil tillkom dock när bonus malus-systemet infördes.

I juli förra året infördes bonus malus-systemet (bonus betyder bra och malus betyder dåligt på latin). Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid belönas med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Så vare sig du tänker köpa en ny bil privat, eller skaffa en tjänstebil i företaget, påverkar bilmodellens koldioxidutsläpp bilkostnaden mer än tidigare.

De generella förändringar som skett med bonus-malus:

Den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar tas bort.

Supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för så kallade klimatbonusbilar med låga utsläpp.

För bensin- och dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt (tas i trafik).

För dieseldrivna fordon, som tas i trafik för första gången 1 juli 2018 eller senare, ersätts bränslefaktorn med ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

I och med införandet av bonus-malus systemet förändrades också beräkningen av bilförmånsvärdet. Beräkningen ändrades så att fordonsskatten inte längre ska ingå i den schablonmässiga beräkningen. I stället läggs fordonsskatten till som en ytterligare post i beräkningen. Till följd av detta sänks prisbasbeloppsdelen i den schablonmässiga beräkningen från 0,317 till 0,29 prisbasbelopp.

Enklaste sättet att ta reda på vilket förmånsvärde din bil har är att gå in på Skatteverkets webbplats och använda deras tjänst bilförmånsberäkning. I bilagan Förmåner – Lathund för beskattning av anställningsförmåner 2019, som kommer med detta nummer av Resultat, finns också ett längre avsnitt om bilförmåner.

Mats Rimér

Utsläppsgränser

  1. 0–60 gram koldioxid/km får 60.000–10.000 kronor i bonus.
  2. 60–95 gram koldioxid/km får varken höjd skatt eller bonus de tre första åren.
  3. 95–140 g koldioxid/km koldioxidbeloppet är 82 kronor/ gram.
  4. Över 140 g koldioxi/km – koldioxidbeloppet är 107 kronor/gram.

Bilförmån – så räknar du

Bilar som tagits i bruk efter 1 juli 2018

13.485 kr

+

Bilens fordonsskatt

+

0,3825 % av nybilspriset upp till och med 348.750 kr

+

9 % av nybilspriset upp till och med 348.750 kr

+

20 % av nybilspriset överstigande 348.750 kr

=

Bilförmån år 2019

Bilar som tagits i bruk innan 1 juli 2018

14.740 kr

+

0,3825 % av nybilspriset upp till och med 348.750 kr

+

9 % av nybilspriset upp till och med 348.750 kr

+

20 % av nybilspriset överstigande 348.750 kr

=

Bilförmån år 2019

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%