Innehåll

Resultat nr 1 2019

Skatterättsnämnden rätar ut frågetecknen

Har jag väsentlig anknytning om jag flyttar utomlands, men köper ett fritidshus i Sverige? Kan golf på driving range räknas som motionsförmån och ska det vara moms på bitcoins?

Det brukar sägas att det är lättare att få förlåtelse efteråt, än att få tillåtelse på förhand. Men när det gäller en oklar skattefråga vill många nog hellre få besked om vad som gäller innan deklarationen skrivs under med heder och samvete. Då finns möjligheten att ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden, och det beskedet är bindande.

– Om det rättsliga läget i en skattefråga är oklart eller om det inte finns någon praxis på området kan man söka om förhandsbesked, säger Birgitta Pettersson, chef för nämndens kansli sedan 2015. Hennes förordnande gäller sex år, fram till 2021.

– Alla skattskyldiga, både företag och privatpersoner kan ansöka, det viktiga är att man ansöker innan deklarationen är inlämnad.

Genom att ansöka om förhandsbesked kan man snabbare få besked än genom att begära omprövning hos Skatteverket eller överklaga till domstol. Handläggningstiden är i genomsnitt sex månader.

– Skulle det vara bråttom med ett ärende kan man ringa oss och höra om det går att få ett snabbare besked.

För den som vill ansöka finns inga färdiga blanketter, utan man beskriver själv sitt problem och varför det är viktigt att få besked i frågan.

Frågan måste vara av rättslig karaktär, det får inte handla om värdering eller bevisning. Man ska beskriva sitt problem konkret och hur man själv tolkar att lagtexten ska tillämpas, säger Birgitta Pettersson.

– Om man är osäker på hur man ska formulera sig och inte har hjälp av ett ombud kan man alltid ringa eller mejla och fråga oss. Vi hjälper gärna till, vi skriver inte ansökan, men vi kan ge tips och råd.

De frågor som nämnden tar ställning till finns inom direkt skatt, som inkomstskatt, och indirekt skatt, till exempel mervärdesskatt. Flest frågor får nämnden om fåmansföretagsreglerna, till exempel om kvalificerade andelar.

Andra vanliga frågor rör väsentlig anknytning, om man är skattskyldig i Sverige eller inte om man flyttat från landet. Däremot tar nämnden inte ställning till frågor om arbetsgivaravgifter.

– Inte än så länge, vi har inte stöd i lagen för det och det måste vi ha, säger Birgitta Pettersson.

När ett ärende kommit in till nämnden förbereds det av en föredragande. När det är klart tar nämnden beslut efter en diskussion. Oftast är nämnden överens, men ledamöter kan reservera sig mot beslutet. Nämndens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden tar ut en avgift av den sökande förhandsbesked, det kostar 1.000–20.000 kronor.

– Avgiftens storlek beror på om den sökande är ett företag eller en privatperson. Förhandsbesked om mervärdesskatt och andra indirekta skatter är inte avgiftsbelagda.

Det allmänna ombudet hos Skatteverket har också rätt att ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. (Läs mer om allmänna ombudet i Resultat nr 4.2018)

Erika Andersson

Skatterättsnämnden

  1. Skatterättsnämnden ger förhandsbesked i skattefrågor. Ansökan kan göras av en skattskyldig eller det allmänna ombudet hos Skatteverket. Nämnden är en myndighet under Finansdepartementet och består av 14 ledamöter som utses av regeringen. Ledamöterna är skatteexperter från olika områden såsom domstolar, myndigheter, universitet och näringsliv.
  2. På Skatterättsnämndens kansli arbetar kanslichef, registrator och föredraganden. Samtliga är domstolsjurister eller jurister med skattebakgrund. Nämnden är indelad i två avdelningar, en för direkt skatt och en för indirekt skatt.

Läs mer på skatterattsnamnden.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%