Resultat nr 1 2019

Experterna svarar

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande. Ställ din fråga på experterna@far.se.

Har man rätt att kräva sin lönespecifikation på papper?

Sedan GDPR började gälla kan vi bara skicka lönespecifikationer till de anställda via Kivra i vårt lönesystem, annars blir det lönespecifikationer på papper. Nu när vi även ska skicka kontrolluppgifter till de anställda varje månad känner vi att det blir mycket papper och kuvert för oss varpå vi ber våra anställda att ansluta sig till Kivra. Några vägrar att göra detta utan säger att de vill ha sina lönespecifikationer på papper varje månad.

Kan de anställda kräva att få lönespecifikationer och kontrolluppgifter på papper ifrån sin arbetsgivare? Eller kan vi som arbetsgivare säga att antingen får ni dessa uppgifter via Kivra eller inte alls?

Enligt de nya reglerna gällande AGI ska en anställd få information om vilka uppgifter som lämnats angående denne, senast den dag arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket. Detta för att den anställde ska kunna kontrollera det som rapporteras in till Skatteverket och korrigera eventuella felaktigheter. Denna skyldighet kan du som arbetsgivare uppfylla genom att du på lönespecifikationen noterar vilka uppgifter som lämnas till Skatteverket. Så du behöver alltså inte skicka två olika papper varje månad.

Däremot vad gäller lönespecifikationerna finns det inom arbetsrätten ingenting som reglerar rätten till dessa. Arbetsgivaren är inte enligt lag skyldig att ge ut en lönespecifikation. I kollektivavtal kan det dock finnas sådant som gör att en sådan skyldighet finns. Så gå till ditt kollektivavtal och se om det står något där om lönebesked och utgå ifrån hur det avtalet säger hur dessa ska tillhandahållas din personal.

Jag skulle råda dig att i framtiden avtala med dina anställda hur de kommer att få sina lönespecifikationer/kontrolluppgifter redan i anställningsavtalet så att det inte blir några frågetecken.

// PÖ

Vad gäller vid arbete på annan ort?

Vad gäller när jag åker till annan ort för att arbeta för mitt företag?

När du lämnar din ordinarie bostad för att göra något som har med företaget att göra, kan du få göra avdrag för de merkostnader som uppkommer i samband med resan, ett så kallat traktamente. Traktamentet är skattefritt upp till ett schablonbelopp på 220 kronor för en hel dag. Det krävs dock vissa saker för att traktamentet ska vara skattefritt: tjänsteresan måste ske med minst en övernattning och orten måste ligga utanför en radie av fem mil från din ordinarie bostad. Det utbetalda beloppet får inte överstiga schablonbeloppet och om det gör det ska den överskjutande delen beskattas så som lön.

// PÖ

Vem ska bli vd?

Vi är tre kompanjoner som driver ett bolag ihop.Frågan har nu kommit upp om vi ska utse en av oss till vd. I dag sitter vi alla tre i styrelsen, men det är i praktiken en av mina kompanjoner som har de flesta förhandlingarna med både kunder, leverantörer och våra fem anställda. Vad bör vi tänka på?

Enligt 8 kap 29 § ABL så handhar vd den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Det man absolut bör tänka till kring är hur dessa riktlinjer och anvisningar ska utformas. Under mina 34 år som aktiv revisor har jag otaliga gånger sprungit på att dessa riktlinjer och anvisningar saknats helt dokumentationsmässigt och att de muntliga överenskommelserna varit mycket luddiga. Om inte riktlinjer och anvisningar finns är risken uppenbar att vd antingen gör för mycket, alternativt för lite, vilket kan leda till stora bekymmer om någonting går fel. En bra utformad vd-instruktion är ett skydd för er alla tre och inte minst för den som blir vd.

// JK

Excel ok för bokföringen?

Kan jag använda Excel för min bokföring?

Nej det kan du inte. I bokföringslagen anges att alla ändringar ska synas och vara möjliga att spåra. I Excel och liknande kalkylprogram kan posterna ändras i efterhand och uppfyller därför inte kraven i lagstiftningen. Det finns dock program som kan underlätta för dig med din bokföring. Marknaden för bokföringsprogram är stor och det finns väldigt många olika program att välja mellan. För att lyckas hitta rätt bör du först gå igenom dina och företagets behov och de flesta program kan du sedan prova gratis under en period för att skapa dig en uppfattning.

// PÖ

Nytt förhandsbesked om förmån vid gåva av aktier till anställd

Vad gäller vid gåva av aktier till en anställd? Jag får olika svar beroende på vem jag frågar.

Inte bra, men i någon mån kan jag förstå det. Svaret beror på om det finns en gåvoavsikt eller inte. Är gåvomottagaren anställd är Skatteverkets uppfattning att anställningen tar över och någon gåvoavsikt inte finns. Är den anställde barn till givaren, det är fråga om ett generationsskifte, har verket dock inte fått gehör för den linjen om den anställde/barnet haft marknadsmässig lön, etcetera.

I ett förhandsbesked nyligen hade ägaren länge försökt sälja bolaget inför sin pensionering, men utan framgång. Ägaren avsåg då att i stället att skänka aktierna till en anställd för att säkra fortsatt drift. Den anställde hade marknadsmässig lön och hade varit anställd ganska kort tid.

Mot bakgrund av omständigheterna ansåg Skatterättsnämnden att förmån inte skulle påföras. Marknadsmässig lön hade utgått och syftet med gåvan var att generationsskifta bolaget, inte att ge en extra ersättning till den anställde för utfört arbete. Skatteverket kommer sannolikt att överklaga, men jag tror att det håller! Budskapet, gåvoavsikt eller inte är en bevisfråga.

// HPL

Hans Peter Larsson (HPL) Auktoriserad skatterådgivare FAR.

Anneli Lönnborg (AL) Advokat och arbetsrättsexpert.

Jan Kjäll (JK) Senior Advisor, fd. auktoriserad revisor.

Petra Örjegren (PÖ) Auktoriserad redovisningskonsult.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%