Innehåll

Resultat nr 2 2019

Kammarrätten sa ja till avdrag för solceller

Det är tillåtet att göra avdrag för moms för en investering i en solcellsanläggning för bostäder – i den utsträckning som anläggningen också producerar el som säljs externt. Det säger kammarrätten. Men Skatteverket håller inte med.

Kammarrätten i Stockholm har i två domar avgjort frågan om avdrag för moms och solceller. Domarna handlar om två makar som har investerat i en solcellsanläggning på sin fastighet. Anläggningen producerar överskottsel som makarna säljer på den öppna marknaden.

Skatteverket anser att paret ska betala moms för hela investeringen i solcellsanläggningen, även i den utsträckning som anläggningen producerar el som säljs externt.

Men kammarrätten anser att avdragsförbudet för stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagens 9 § kap 8, inte är tillämpligt för den el från solcellsanläggningen som säljs på den öppna marknaden. Därför ska det vara tillåtet att göra avdrag för moms för den delen av solcellsanläggningen, enligt kammarrätten.

Skatteverket anser däremot att hela solcellsanläggningen omfattas av avdragsförbudet, även om anläggningen producerar överskottsel som säljs på den öppna marknaden. Därför överklagar Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen.

Björn Dickson

SKV rättsfallskommentar dnr 202 99922-19/111

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%