Innehåll

Resultat nr 2 2019

Pensionsrådgivning – förmån eller inte?

Förmånsskatt eller inte när arbetsgivaren erbjuder sina anställda pensionsrådgivning? Nu är det klarlagt vad som gäller.

I slutet av förra året kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som handlar om pensionsrådgivning och förmånsskatt. Med anledning av domen har Skatteverket publicerat en rättsfallskommentar, HFD mål nr 2614–18, Skatteplikt för pensionsvägledning.

En arbetsgivare hade planer på att ge alla sina anställda individuellt utformad information och rådgivning i pensionsfrågor. Arbetsgivaren erbjuder sina anställda pensionsutfästelser genom att teckna pensionsförsäkringar inom ramen för kollektivavtalade pensionsplaner eller individuella pensionslösningar. Vägledningen var tänkt att bestå både av information och rådgivning där rådgivaren tar sikte på val den enskilde kan göra och hur lämpliga alternativen är utifrån den enskildes individuella situation.

För att få veta om pensionsrådgivningen skulle förmånsbeskattas ställde arbetsgivaren två frågor till Skatterättsnämnden. Den ena frågan handlade om vägledningen enbart omfattade de pensionsförmåner som arbetsgivaren utfäst, och de val som kunde göras utifrån dessa. Den andra frågan handlade om vägledningen omfattade den allmänna pensionen, övriga tjänstepensioner och andra tillgångar samt olika familjerättsliga frågor.

Frågeställningarna togs hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen som meddelar att pensionsvägledningen som omfattas av fråga ett närmast är att betrakta som en nödvändig förutsättning för att den anställde ska kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av pensionsförmånerna som följer med anställningen. Därmed är det heller inte en förmån.

Men bedömningen blir en annan kring frågeställning två. Då rådgivningen som sker inom ramen för den frågan är mer omfattande och även rör den allmänna pensionen samt den anställdes privatekonomi räknas den som en förmån med ett ekonomiskt värde. Alltså ska den förmånsbeskattas.

Skatteverket kommenterar rättsfallet genom att konstatera att ”Genom domen är det klarlagt att en arbetsgivares allmänna information och rådgivning till anställda om sådana pensionsförmåner som följer med anställningen inte utgör någon beskattningsbar förmån.”

Charlotta Marténg

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2614-18

Skatteverket dnr 202 525531-18/111

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%