Resultat nr 2 2019

Arbetsrättskrönikan ...

När uppsägningstiden inte är avtalad

Vad gäller när en företagsledare säger upp sig själv och det inte finns något skriftligt anställningsavtal? Läs vad Anneli Lönnborg, advokat på Gernandt & Danielsson svarar.

Arbetsdomstolen kom nyligen (AD 2019 nr 12) att pröva just en sådan fråga: frågan om arbetsgivaren gjort sannolikt att den före detta vd:n hade sex månaders uppsägningstid i sitt ”oskrivna” anställningsavtal.

Även om det saknas en uttrycklig bestämmelse i anställningsavtalet ger AD uttryck för att även en arbetstagare i företagsledande eller jämförlig ställning ska vara skyldig att iaktta en skälig uppsägningstid, oaktat att en sådan arbetstagare inte omfattas av lagen om anställningsskydd. Vid bedömningen av vad som får anses vara en skälig uppsägningstid från arbetstagarens sida ska, enligt AD, beaktas att arbetsgivaren typiskt sett har ett starkt intresse av viss omställningstid. Bland annat för kunskapsöverföring från den uppsagde arbetstagaren till dess efterträdare eller annan på företaget.

AD uttalar i det nu refererade målet att uppsägningstiden bör vara ömsesidig, det vill säga den ska vara densamma oavsett vem som säger upp vem. Med hänsyn till att AD tidigare funnit att en uppsägningstid om sex månader är skälig för en vd vid arbetsgivarens uppsägning, om inte annat avtalats, anser AD att sex månaders uppsägningstid ska gälla även när vd:n säger upp sig själv och då ingen uppsägningstid finns avtalad.

Anneli Lönnborg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%