Innehåll

Resultat nr 2 2019

Lön: Uttag av obetald semester är en nitlott

Uttag av obetald semester kan inte jämställas med intjänade betalda semesterdagar. I alla fall inte när sjukpenninggrundande inkomst ska beräknas.

I slutet av förra året kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som rör beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det är Försäkringskassan som fastställer en persons sjukpenninggrundande inkomst, och den ligger sedan till grund för beräkningen av flera olika ersättningar inom socialförsäkringssystemet. Huvudregeln är att SGI bestäms utifrån den årsinkomst en försäkrad kan antas få från anställning och annat förvärvsarbete.

I den aktuella domen från Högsta förvaltningsdomstolen, där kammarrättens dom upphävs och förvaltningsrättens fastställs, meddelar domstolen att uttag av obetald semester inte kan jämställas med intjänade betalda semesterdagar vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Detta eftersom obetald semester inte är intjänad och därför inte genererar någon inkomst.

Inte heller går det att använda sig av sjukpenninggrundande inkomstskydd, så kallat SGI-skydd. SGI-skyddet är ett skydd under längst tre månader där en försäkrad får behålla sin tidigare sjukpenninggrundande inkomst vid avbrott från sitt arbete under en kort period. Däremot täcker den inte fall där den försäkrade inskränker sin arbetstid under en kort period.

Maria Bengtson

HFD mål nr 7041-17

Liten ordlista

Semesterlön

Ersätter den ordinarie lönen under semester.

Semestertillägg

Extra tillägg på semesterlönen när sammalöneregeln tillämpas.

Semesterersättning

Betalas ut månadsvis vid tillfällig eller tidsbegränsad anställning. Betalas också ut när en anställning avslutas. I det fallet omfattar semesterersättningen återstående semesterdagar för innevarande år, samt sparad semester från tidigare år.

Förskottssemester

Arbetsgivaren kan ge betalda semesterdagar i förskott till en anställd. Dessa skrivs vanligtvis av efter fem års anställning, men fram till dess är det pengar som lånas av arbetsgivaren, något som kan vara viktigt att komma ihåg som anställd om man slutar inom fem år.

Semesterskuld

Den verkliga semesterskulden måste fastställas för varje anställd så att det blir rätt. Håll koll på om den anställde har semesterlönegrundande frånvaro – i så fall kan det vara så att ingen bruttolön registreras i löneprogrammet och därmed inte heller någon semesteravsättning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%