Innehåll

Resultat nr 2 2019

Digitalisering: Resultat frågar ...

Jan Wiss, baks & co , Årets framtidsbyrå 2018.

För att får svar på några av de vanligaste frågorna kring digitalisering pratade Resultat med Jan Wiss, godkänd revisor på baks & co.

Varför bör jag som företagare bli digital?

– Det främsta skälet för att ha en mer digital redovisning är att du ger dig själv möjligheten att följa företagets utveckling i realtid avseende resultat, likviditet och ställning. En helt självklar och naturlig utveckling.

Digitala fakturor och digitala kvitton – vad mer innebär det att bokföringen blir digitaliserad?

– Tekniken finns i dag där redovisningssystemet själv läser och hanterar den ekonomiska informationen om. Det gör att den manuella hanteringen blir mindre.

– Den ekonomiska informationen om ditt företag finns alltid tillgänglig och oavsett var du befinner dig. Det finns också en praktisk fördel i att du som företagare inte behöver hantera informationen i pappersform.

Vilken är den största vinsten?

– Utöver det jag räknat upp ovan bör du som kund få mer rådgivning från din redovisningskonsult som nu har mer tid åt analys än att manuellt hantera redovisningen. Effekten blir att du, här och nu, har vetskapen om hur företaget mår och vad som krävs för att påverka företaget i rätt riktning ytterligare.

Finns det några nackdelar?

– Det passar kanske inte alla att information finns tillgänglig dygnet runt, men individen har själv ett val att nyttja möjligheterna i den utsträckning som passar var och en.

Digitaliserad bokföring hur går det ihop med bokföringslagen?

– En digitaliserad bokföring svarar upp mot bokföringslagens krav bättre, genom att redovisningen av transaktionerna sker tidigare. Det man dock bör ha i åtanke är att underlaget för den transaktionen, alltid ska förvaras i ursprungligt skick.

– Så om företaget erhåller en fysisk faktura behöver denna sparas även efter att den digitaliserats och bokförts i redovisningen. Sen behöver den fysiska fakturan inte systematiseras på något sätt.

Hjälp – jag har inte tid i att sätta mig in i en förändring till! Hur börjar jag?

– Kontakta din redovisningskonsult eller revisor så hjälper han eller hon dig att komma igång.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%