Innehåll

Resultat nr 3 2019

Styrelsearvoden och skatt – en fråga att följa noga

Den blomstertid nu kommer har precis klingat ut efter skolavslutningen och semestern står för dörren. Förhoppningsvis väntar lite avkoppling och återhämtning. Har du inte hunnit få full koll på vad som gäller kring rätten till semester kan du slå upp sidan 21 och se vad Resultats arbetsrättsexpert Anneli Lönnborg svarar på de vanligaste frågorna.

I detta nummer uppdaterar vi dig också på de nya reglerna rörande hur enfunktions- och flerfunktionsvouchers ska redovisas, och vi hjälper dig att göra rätt vid redovisningen av bilförmånen i arbetsgivardeklarationen. Mer om det på sidan 12.

1 juli införs en rad nya lagar. Bland annat ska moms betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Nya skatteregler vid ägarskifte blir också verklighet. När beskedet kom under senvåren var det efterlängtat av många. Resultat har låtit skattekonsulterna Stefan Asklöf och Roger Zinders analysera de nya reglerna.

I början av juni kom ytterligare ett efterlängtat besked. Frågan om beskattning av styrelsearvoden ska på nytt tas upp av Högsta förvaltningsdomstolen. Denna gång ska alla justitieråd medverka vid beslutet. Vad det kommer att leda till är dock inte säkert. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, varnar för att det i värsta fall kan innebära att fler yrkesgrupper där uppdraget är personligt och inte kan knytas till ett aktiebolag riskerar att dras med. Frågan kommer att följas med stort intresse.

Nu tar vi på redaktionen lite sommarledigt och nästa nummer av tidningen Resultat kommer ut i början av september. Följ oss på tidningenresultat.se.

Trevlig sommar!

Charlotta Marténg, chefredaktör

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%