Innehåll

Resultat nr 3 2019

Styrelsearvoden prövas av HFD på nytt

Ska styrelsearvode beskattas som inkomst av tjänst? Det ska Högsta förvaltningsdomstolen på nytt ta ställning till.

2017 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som fått stora konsekvenser för beskattningen av styrelsearvoden. Bakgrunden var Skatterättsnämndens besked att styrelsearvoden inte kan faktureras från eget bolag utan ska beskattas som tjänst. En slutsats som slogs fast av HFD.

Domen ledde till att Skatteverket gick ut och ändrade sin praxis från 2009. Ändringen gällde både för fakturering från juridisk person och från enskild näringsverksamhet. Styrelsearvoden ska normalt beskattas i inkomstslaget tjänst.

Men nu ska frågan prövas på nytt i HFD. Det efter att Skatterättsnämnden ännu en gång haft upp den. Förra sommaren tittade Skatterättsnämnden på en advokats styrelseuppdrag och beskattningen av dessa. Då såg nämnden inga förutsättningar att frångå nuvarande praxis.

Förhandsbeskedet togs vidare till HFD och i början av juni i år kom ett delbeslut i målet. HFD förordar att målet ska hänskjutas till Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet. Det vill säga samtliga 16 justitieråd ska närvara jämfört med de fyra, fem justitieråd rätten normalt består av.

Att ta upp ett mål i plenum, som det kallas, är ovanligt och görs ofta när praxis ska förändras.

Charlotta Marténg

Läs mer!

Skatterättsnämnden DNR 107-17/D

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%