Resultat nr 3 2019

Skattekrönikan ...

Skatt – hållbarhet, leverans och konkurrenskraft!

Det börjar dra ihop sig mot en ny skattereform. Den erfarne nationalekonomen och tidigare tjänstemannen vid finansdepartementet Klas Eklund, då S-märkt, fick nyligen uppdraget av regeringens underorgan ESO att presentera sin syn på en ny skattereform. Samtidigt bedriver den ansedda tankesmedjan SNS ett omfattande forskningsprojekt kring olika skattefrågor. FAR stöttar aktivt projektet. Tillsammans kommer dessa rapporter att ge regeringen underlag för diskussioner kring en ny skattereform.

Vilken är FAR:s ståndpunkt i detta? Att det behövs en ny reform med internationellt konkurrenskraftigt innehåll har vi sagt tidigare. Den höga marginalskatten på arbete, kapitalskatter på investeringar bolagsbeskattningen och rättssäkerheten kring skatter är frågor som behöver adresseras. Likaså måste en reform vara hållbar över tid i en värld som snabbt förändras. En utmaning i sig!

Efter att nyligen ha varit i forna Östeuropa på olika skatteseminarier inser jag att en fråga måste läggas till utöver hållbarhet och konkurrens – leverans! Den som betalar skatt måste få value for money. Ett bortglömt basic. Samhället måste leverera tillbaka.

Här kommer FAR:s medlemmars kärnkompetenser in, att garantera effektivitet i leveransen till olika intressenter. Det gäller både i siffror och till innehåll.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig och auktoriserad skatterådgivare FAR.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%