Innehåll

Resultat nr 3 2019

HFD ändrar praxis om ersättning i skattemål

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har avgjort en fråga som rör ersättning av ombudskostnader i skattemål.

– Man kan säga att Högsta förvaltningsdomstolen klarlägger att ersättning medges utifrån skälig tidsåtgång och skälig timkostnad. Det är inte rättshjälpstaxan som är styrande som utgångspunkt utan ersättningen kan bli högre, vilket är nytt i förhållande till Skatteverket och domstolarnas tidigare syn, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Bakgrunden är ett mål mellan Skatteverket och ett riskkapitalbolag som ingick i den stora granskning av riskkapitalbranschen Skatteverket arbetat med i många år. Bolaget fick rätt mot Skatteverket i domstol, men beviljades bara ersättning med 20.000 kronor för sina ombudskostnader, sett till de drygt 400.000 kronor bolaget yrkat.

Beslutet om ersättning överklagades hela vägen till HFD som ansåg att den skäliga nivån i fallet var 100.000 kronor. Dubbelt så mycket som förvaltningsrätten beviljat, men långt ifrån vad bolaget ville ha.

Hans Peter Larsson säger att nyckeln till full ersättning är en tydlig kostnadsspecifikation över utförda arbetsåtgärder.

– Man måste specificera vad som är gjort, vem som utfört uppgifterna, hur lång tid varje åtgärd tagit och vilken timkostnaden är, säger han.

Björn Dickson

Charlotta Marténg

Läs mer!

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 5868-17

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%