Innehåll

Resultat nr 3 2019

Arbetsrättskrönikan ...

Om vikarier och rätt till semester

Har vikarier samma rätt till ledighet under sommarmånaderna som någon som är tillsvidareanställd? Läs vad Anneli Lönnborg, advokat på Gernandt & Danielsson svarar.

Huvudregeln är att anställda har rätt till minst 25 semesterdagar per semesterår. Rätten går inte att avtala bort, utan är en oinskränkt rättighet för arbetstagare. Även som vikarie har man således rätt till semesterledighet. Antalet semesterdagar man som vikarie har rätt till beror på längden på vikariatet.

Från huvudregeln finns en undantagsregel som gäller vid anställning som ska pågå i högst tre månader utan förlängning. Om ett vikariat pågår kortare tid och parterna vet om detta redan vid anställningsavtalets ingående, får de i anställningsavtalet komma överens om att semesterledighet inte ska läggas ut. Vikariens semesterförmån består då i stället av att hen har rätt till semesterersättning som betalas ut tillsammans med månadslönen. Anledningen till denna undantagsregel är för att det för arbetsgivaren skulle kunna bli praktiskt ohanterligt om en vikarie ska arbeta bara två månader och av dessa två månader utgör en vecka semesterledighet.

Enligt semesterlagen gäller att man som anställd ska kunna ta ut fyra sammanhängande veckor under sommaren, juni–augusti. Detta gäller även vikarier i den mån hen har arbetat så pass länge att denne tjänat in tillräckligt med semesterdagar.

Men, som svar på frågan om vikarier har rätt till semester – så ja.

Anneli Lönnborg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%