Innehåll

Resultat nr 3 2019

Bil i företaget: Moms bakom regelkrångel kring köp av företagsbil

Krångliga momsregler ligger bakom att företag köper större fordon än de behöver eller väljer att leasa en bil i stället för att köpa.

I dag gäller olika avdragsregler vid inköp och vid leasing av bil till företaget. Femtio procents avdragsrätt vid leasing och noll procent vid inköp av personbil, större fordon undantagna. Något som medför att företag vid investeringsbeslut kan välja ett större fordon än vad de egentligen behöver, eller att de väljer leasing trots att de hellre vill köpa.

– Det är helt obegripligt. Om företaget står i begrepp att köpa eller leasa är det ju inte momsfrågan som ska vara avgörande. Momssystemet vilar på principen att moms inte ska bli en kostnad i momspliktig verksamhet. Här blir det en kostnad. Så dagens regler uppmuntrar leasing och köp av stora tunga bilar, säger Markus Karlsson som driver egna företaget Momsexperten.

Även näringslivets Regelnämnd (NNR) har tagit fasta på det onödiga regelkrånglet. I rapporten Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018–2022 föreslås att momsreglerna vid inköp och hyra av personbilar ska förenklas och förbättras genom att införa mer rättvisa och ändamålsenliga schablonbelopp, 80 procent avdragsrätt för både förvärv och hyra av fordon.

Enligt rapporten skulle mer än hälften av Sveriges cirka en miljon momspliktiga företag gynnas av förslaget.

– Att det är noll procent avdragsrätt som i dag är inte rimligt, eftersom bilen i stor utsträckning används i den momspliktiga verksamheten. Det här drabbar alla möjliga företagare, som säljare, journalister eller någon som tävlar i motorsport, exemplifierar Markus Karlsson.

Han påminner om att det kan finnas många dolda fällor vid finansiell leasing av bil, som gör att Skatteverket kan omdefiniera avtalen. Nyligen publicerade Skatteverket ett ställningstagande som går ut på att ett leasingavtal ur ett momsperspektiv kan underkännas och betraktas som ett avtal om avbetalningsköp. Något som kan skapa stor osäkerhet och öppna för godtycklig bedömning i det enskilda fallet.

Om bilen exempelvis har ett beräknat marknadsvärde på hundra tusen kronor vid leasingavtalets slut och användaren enligt leasingavtalet erbjuds att köpa den för fem tusen kronor, kan det slå tillbaka mot bägge parter eftersom Skatteverket kan göra bedömningen att avtalet ska tolkas som ett avbetalningsköp.

– Om leasingavtalet i stället betraktas som ett avtal om köp så drabbas båda parter negativt eftersom de vid en sådan bedömning har haft en felaktig momshantering. Man sätter på det här sättet företagen i stor ovisshet kring vad som gäller, säger Markus Karlsson.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%