Innehåll

Resultat nr 3 2019

Generationsskifte: Se till att ha en gedigen plan

Att ha en gedigen plan för ett generationsskifte är A och O. Då är du förberedd även vid ett oplanerat skifte.

Det finns gott om oförutsedda händelser som kan uppstå i ett bolag och som kan medföra onödigt tråkiga konsekvenser i ett generationsskifte. En av ägarna kan bli svårt sjuk, eller hastigt dö. Ägare kan hamna i osämja. Eller så vill en part plötsligt lämna allt och flytta utomlands. Hur svårt det än är att överblicka kommande katastrofer, så behövs en uttänkt krisplan i de fall då de faktiskt händer.

– Vi hade ett extremfall för ett par år sedan där alla delägare satt på samma flygplan som kraschade, säger Fredrik Waern, auktoriserad revisor på KPMG.

– Men det svåraste är sjukdom. Om en kompanjon blir väldigt sjuk är det svårt att i sjukdomsprocessen diskutera värderingar, aktier, och vilken lön man ska ha. Att man har bestämt innan hur det ska vara blir då ett stort stöd för parten som inte är sjuk. Därför måste man, när samtliga parter är friska, vara överens om hur man ska agera kring oförutsedda händelser – och skriva ner det i kompanjonavtalet, tillägger han.

Ofta vid en oförutsedd händelse handlar den viktigaste frågan om värderingen av bolaget. Har man inte detta redan nedskrivet så kan det bli långdragna processer, i värsta fall i domstol. För någon som är sjukskriven kan det vara oerhört jobbigt mentalt att driva en sådan process.

Hamnar bolaget i ett läge där det saknar en ledare kan det handlingsförlamad hela verksamheten.

– Att ha en extern person i styrelsen kan därför vara en brygga för att driva bolaget vidare, säger Fredrik Waern.

Sofia Hadjipetri Glantz

Generationsskifte

Några viktiga frågor du kan ställa dig själv är:

  1. Vem ska ta över, och varför? Har du barn som är intresserade, eller är en extern försäljning ett troligare alternativ?
  2. Om nästa generation ska ta över – hur ska överlåtelsen ske? Finns det syskon som inte är intresserade, och hur ska de i så fall kompenseras?
  3. Hur gör ni ett rättvist generationsskifte och undviker framtida konflikter?
  4. Vad vill du göra efter skiftet och vilka pengar ska du leva på? Att lämna ett livsverk är ofta tillräckligt tungt psykologiskt och ska inte dessutom bli ekonomiskt belastande.
  5. Genom att planera skiftet i god tid får ni både tid för ordentlig kunskapsöverföring och skattemässiga dispositioner.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%