Innehåll

Resultat nr 3 2019

Generationsskifte: Resultat frågar ...

Victoria Rodin, auktoriserad revisor och delägare, Andersson & co i Växjö.

”Skilj på dina roller vid generationsskifte”, säger Victoria Rodin på Andersson & co.

Vad är viktigast i successionsplanen?

– Det är viktigt att planera i tid för att optimera skattemässigt och ha en plan på finansieringen. Om man har en plan brukar man lösa de ”hårda” frågorna. Men glöm inte bort även de mjuka värdena. Ska före detta ägare vara kvar? Hur lång tid? Ibland funkar det och ibland funkar det absolut inte. Hur ska kunskapen överföras? Hur och när ska man informera resten av personalen? Och vem ska informera? Kompanjonskap? Tänk på att det är mycket som ska göras i samband med ett ägarskifte – det tar mer tid än man tror.

Vad är skillnaden mellan att generationsskifta inom familjen eller sälja till en extern köpare?

– Det kan vara svårare när det är ett familjeföretag, eftersom det finns känslomässiga band. Här behöver du skilja på din roll som företagare och familjemedlem.

Finns det något jag som företagare bör undvika att göra?

– En ogenomtänkt och alltför snabb process – bara för att man vill köpa eller sälja snabbt. Var diskret kring generationsskiftet tills det är helt färdigt, eftersom det kan påverkar personalen och andra intressenter.

Är det bra att sätta deadline?

– Att ha en tänkt plan med deadlines är A och O. Normalt sett ska man kunna göra en generationsväxling på cirka ett till två år. Tidsaspekten beror mycket på den enskilda situationen. Det är viktigt att hitta en balans så att det inte bara blir en ältande och en ogenomtänkt process.

Hur ska jag tänka kring finansiering?

– Bankerna har många regler att ta hänsyn till och de har blivit tuffare. Om köparen startar upp ett bolag som köper inkråmet istället för att köpa aktierna kan det i bland vara lättare för bankerna att finansiera. Det är bra om säljaren kan ligga kvar med en säljarrevers som betalas efter att banken fått betalt.

– Även om det är en förhandling ska man inte heller vara för långt ifrån varandra i fråga om priset. Det är viktigt att man som köpare har en bra plan på att köpeskillingen ska kunna betalas tillbaka inom rimlig tid. Man måste ha insyn i bolagets ekonomi och göra budgetar/prognoser för de närmaste åren. Glöm inte heller alternativet med inlösen av aktier i fall det fungerar i ert fall.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%