Innehåll

Resultat nr 3 2019

Dålig koll på leverantörerna kan bli förödande

Att följa upp leverantörsregistret kan vara helt avgörande för dig som företagare för att slippa obehagliga ekonomiska bakslag.

Svenska företag har bra koll på sina leverantörer. Men är desto sämre på att uppdatera sig om det kan ha skett förändringar sedan avtalet skrevs på. Det säger riskspecialisten Jone Sølvik på PwC.

– Om du inte har koll på ditt leverantörsregister är det lätt att det blir fel eller att du blir bedragen. Du tror att du betalar leverantören, men pengarna går till någon annan. Därför är det viktigt att följa upp leverantörsregistret. Som företagare vill du inte heller sammankopplas med leverantörer som exempelvis inte betalar skatt och moms, säger han.

För att minimera riskerna bör du som företagare göra en analys. Hur ofta beror på ambitionsnivå och resurser, men minst en gång per år. Har du möjlighet föreslår riskspecialisten att du gör det en gång i halvåret. Saker att ta fasta på är exempelvis: Har leverantörens F-skatt blivit indragen? Finns skulder hos Kronofogden? Är leverantören momsregistrerad?

Något många företagare glömmer är att dubbelkolla om en anställd har så kallade bisysslor, eller kopplingar till någon av leverantörerna.

– Det är något som skulle kunna ge negativa konsekvenser för dig som företagare, eftersom företaget då riskerar att hamna i en jävsituation, säger Jone Sølvik.

Det proaktiva arbetet är viktigt.Och med det menas att se över avtalen och att allra helst göra en ordentlig hemläxa innan avtalet skrivs på. Som att be om referenser, googla, höra sig för hos kontakter. Ha gärna flera leverantörsalternativ du kan välja mellan. Den som gör inköpen har också ansvar för att kontrollera att leverantören sköter sig. Att även be företagets inköpsavdelning och ekonomiavdelning göra en körning i sina register kan inte understrykas nog.

– Att inte arbeta proaktivt kan leda till stort merarbete för ekonomiavdelningen och potentiellt förlorade pengar för företaget. Dåligt anseende är det som företagen oftast är rädda för. Jag som företagare vill inte att det ska stå i tidningen att jag har haft en underleverantör som inte sköter sig, säger Jone Sølvik.

Ju mindre företaget är desto enklare är det att få kontroll över leverantörsregistren. Men konsekvenserna om det blir fel kan vara förödande. 50.000 kronor som försvinner i vasken kan vara en stor ekonomisk blödning för det lilla företaget, men mindre kritiskt för de större.

När du som företagare får en leverantörsfaktura finns det därför ett par steg du ska ta för att säkerställa att allt går korrekt till.

– Att göra de här kontrollerna tar några minuter per leverantör som ska läggas upp. Dessa minuter kan vara helt avgörande för att minimera senare problem. Om du vet redan nu att leverantören är oseriös, så kanske du ändå får betala fakturan för att ni har ett avtal. Men nästa gång kommer du att välja någon annan. Och du kommer aldrig att göra om misstaget.

Vad missar de flesta företag hos leverantörerna?

– Många av bolagen är rädda för blufföretag. Men jag skulle säga att det är leverantörernas indragna F-skatt som skapar mest jobb och eventuella merkostnader. Någon måste ju fortfarande betala skatt- och arbetsgivaravgifterna – och det kan landa på företagaren.

Sofia Hadjipetri Glantz

Leverantörsregister

– det här ska du kolla upp med jämna mellanrum.

Har leverantören:

 1. Fått indragen F-skatt?
 2. Gått i konkurs?
 3. Bytt namn?
 4. Bytt giro-nummer?
 5. Skulder hos Kronofogden?
 6. Blivit ett blufföretag?
 7. Är leverantören momsregistrerad?
 8. Finns det leverantörer som ligger dubbelt i registret?
 9. Är någon av dina anställda kopplade till någon av leverantörerna?

När du får en ny leverantörsfaktura – checka av följande:

 1. Gå in på plusgirots eller bankgirots hemsida, siffrorna ska överensstämma med organisationsnumret på fakturan.
 2. Gå in på en extern sida för företag och kolla om leverantören har F-skatt. Betalar inte er leverantör skatter och avgifter, då är det läge att dra öronen åt sig.
 3. På den externa företagssidan kan du också se om bolaget är ett registrerat blufföretag.
 4. Får du en magkänsla att något inte stämmer – följ den! Googla ordentligt på företaget, undersök om andra har blivit drabbade.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%