Innehåll

Resultat nr 4 2019

Skyddad titel borgar för rådgivning med kvalitet

I skrivande stund har vardagen dragit igång för fullt. Skola, jobb, fritidsaktiviteter. Allt ska hinnas med på dygnets 24 timmar. Hur mycket tid lägger du ner på ditt företag en genomsnittlig arbetsvecka? När Visma ställde frågan till småföretagare i Sverige visade det sig att varannan jobbar mer än 40 timmar i veckan. Och sex procent uppgav att de arbetar mer än 60 timmar i veckan. Då är det viktigt med återhämtning. Ett sätt kan vara friskvård. Vill du ha koll på var gränserna går för hur högt ett skattefritt friskvårdsbidrag får vara ska du inte missa artikeln på sidan 8.

Läs också skattekrönikan för att få veta hur FAR tar ansvar för konstruktiv rådgivning inom lagens ramar. Det genom att skydda titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR. En titel som numera bara får användas av rådgivare som gått FARs etikkurs och klarat examensprovet.

I detta nummer reder vi också ut vad som gäller kring redovisning av immateriella tillgångar, vad du ska tänka på om du ska etablera ditt företag utomlands och vad som krävs för att även mindre företag ska ha en chans i upphandlingar.

Och du – har du hört talas om ekonommikation? Det är controllerns framtid och något som du kan dra nytta av för att utveckla ditt företag. Läs om controllerns förändrade roll på sidan 20 och framåt.

Jag vill också passa på att välkomna Kim Lavin, auktoriserad revisor. Han tar över som en av Resultats experter efter Jan Kjäll. Så se till att mejla din fråga till Kim eller någon av våra andra experter på experterna@far.se.

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg, chefredaktör

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%