Innehåll

Resultat nr 4 2019

Auktoriserad Skatterådgivare FAR – nu en skyddad titel

Auktoriserad Skatterådgivare FAR är nu en av Bolagsverket skyddad titel. Den får bara användas av rådgivare som gått FARs etikkurs och klarat ett examensprov. Tydliga utbildnings- och erfarenhetskrav finns. Likaså granskas de byråer där rådgivarna arbetar utifrån oberoende och dokumentation av ärenden.

Rådgivare som inte uppfyller etik- och kvalitetskraven i sin rådgivning kan anmälas till FARs disciplinnämnd. Denna kan fria eller utdöma påföljder av olika grad.

Auktorisationen är FARs sätt att ta ansvar för en konstruktiv rådgivning inom lagens ramar. Inga gråzoner! Hållbarhet även inom beskattning är en växande marknad för rådgivare. Denna trend vill FAR främja och utveckla. I höst kommer GRI, Global Reporting Initiative, med en ny hållbarhetsstandard/rekommendation även för skattefrågor. Då ska även framgå hur mycket skatt företag betalar i olika länder. Både för egen del och för anställda. Informationen visar företagets regionala betydelse. Företagen driver välfärden.

Modellen framöver? Ta fram en tydlig skattepolicy. Följ den och anlita en Auktoriserad Skatterådgivare FAR att göra jobbet. En kanonkombination! Den vinner både upphandlingar och anseende – även för mindre bolag och dess ägare.

Hans Peter Larsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%