Innehåll

Resultat nr 4 2019

Tolv månader minimikrav för fast driftställe

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens besked. Ett polskt bolags arbeten under två perioder i Sverige utgör inte ett fast driftställe.

Ett polskt bolag som deltagit i en byggverksamhet i Sverige under två perioder anses inte ha fast driftställe här. Orsaken är att den sammanlagda tiden som verksamheten bedrivits understiger tolv månader, enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.

Ett fast driftställe är exempelvis en plats för byggnadsverksamhet som ska redovisa och beskatta sina inkomster i Sverige. Enligt ett skatteavtal mellan Sverige och Polen ska verksamhet pågå under minst tolv månader för att det ska handla om ett fast driftställe.

Det polska bolaget utförde arbeten på en bottenplatta i en etantank i Bohuslän mellan 27 augusti 2014 och 8 oktober samma år. Sedan avbröts arbetet i fyra månader. Därefter utförde bolaget arbeten på en kupol på etantankens tak mellan 16 februari 2014 och 17 oktober 2015.

Bolaget ansåg inte att de två perioderna tillsammans uppfyllde tolvmånadersregeln för att det ska handla om ett fast driftställe. Skatteverket och det allmänna ombudet ansåg att byggverksamheten under de två arbetsperioderna var tillräckliga för att utgöra ett fast driftställe, med påföljande krav på beskattning i Sverige, enligt tolvmånadersregeln.

Skatterättsnämnden hade i ett förhandsbesked kommit fram till att det inte handlade om ett fast driftställe, eftersom de två arbetena vid två olika perioder enligt nämnden skulle betraktas som två separata uppdrag som inte i något fall hade pågått mer än tolv månader.

HFD kommer fram till samma slutsats om att det inte handlar om ett fast driftställe och fastställer därmed förhandsbeskedet från Skatte-rättsnämnden. Däremot väljer HFD en annan motivering för sitt domslut. Enligt HFD så ska arbetena vid de två perioderna betraktas som ett och samma uppdrag, som har pågått mellan 27 augusti 2014 och 17 oktober 2015. Avbrottet på fyra månader medför dock att arbetet i sin helhet inte har pågått under tolv månader, varför det enligt HFD inte handlar om ett fast driftställe. Domen innebär dels att förhandsbeskedet fastställs, dels att bolaget tilldöms rätt till ersättning för yrkat belopp för sina kostnader i HFD.

Martin Wallström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%