Innehåll

Resultat nr 4 2019

Dyrt att inte komma till förhandling

Att inte inställa sig vid förhandlingar om att teckna kollektivavtal kan bli dyrt. Arbetsdomstolen har dömt ett bolag att betala 50 000 kronor i allmänt skadestånd skriver Anneli Lönnborg, Gernandt & Danielsson.

Det kan tyckas märkligt att man som företag är skyldig att förhandla med en arbetstagarorganisation om att teckna kollektivavtal, även när man som företag inte önskar ha något kollektivavtal på arbetsplatsen. Enligt lagen har dock en arbetstagarorganisation rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Vad detta betyder är att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med en arbetstagarorganisation i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationens medlem.

Arbetstagarorganisationens förhandlingsrätt tar endast sikte på förbundets medlemmar. Det vill säga en förutsättning för arbetstagarorganisationens rätt att förhandla, och därmed arbetsgivarens skyldighet att förhandla, är att arbetstagarorganisationen minst har en medlem anställd hos bolaget.

Att inte inställa sig vid förhandlingar om att teckna kollektivavtal kan bli dyrt. Det fick ett bolag erfara i början av juni i år, då Arbetsdomstolen (AD 2019 nr 34) dömde bolaget att betala allmänt skadestånd om 50 000 kronor till ett fackförbund för att inte ha inställt sig på de förhandlingar som förbundet kallat till.

Annelie Lönnborg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%