Innehåll

Resultat nr 4 2019

Experterna svarar

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande. Ställ din fråga på experterna@far.se.

Jag blir snurrig och får olika besked. Jag trodde att hälsoundersökningar numera förmånsbeskattades men vårdföretaget säger att så inte behöver ske. Vad gäller?

Jag förstår! Den nya lagen är ett skräckexempel på svårtillämpad lagstiftning. Huvudregeln är att förmånsbeskattning ska ske, men undantag gäller för vissa personer. Om hälso- och sjukvård utgör ett led i arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen, som omfattar insatser inom företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering, behöver förmån inte påföras. Hälsoundersökningar kan rymmas i undantaget. Utifrån detta bör företaget ta fram en personalpolicy på området.

Det närmaste ett svar du kan komma är att se i Skatteverkets ställningstagande från 30 oktober 2018, förmån av hälso- och sjukvård. I detta finns nio exempel. Börja där! Det är Skatteverkets tolkning av den nya lagen. Är du osäker så kan företaget och den anställde i deklarationerna öppet tala om varför man inte ansett att förmån ska påföras. Då riskerar ni inte skattetillägg om ni gjort en felaktig bedömning.

Svar: Hans Peter Larsson

Kan jag låna ut pengar till mitt aktiebolag och i så fall kan jag få ränta på pengarna?

Ja, om ditt bolag är i behov av kapital kan du låna ut pengar till ditt företag och du kan även ta ut ränta på beloppet. Du får dock inte ta ut hur hög ränta som helst. Räntan ska vara marknadsmässig och en rekommendation är att man utgår från vad företaget skulle ha fått betala till ett kreditinstitut för motsvarande belopp och säkerhet. Eller så kan man utgå från statslåneräntan och lägga på någon procent, en till tre procent brukar vara rimligt. Räntan är avdragsgill för företaget men du måste ta upp det som intäkt av kapital i din privata deklaration.

Svar: Petra Örjegren

Innan sommaren såg jag ett förslag om skatt på plastpåsar i butiken. Tre kronor per påse vill jag minnas. Vad hände med förslaget?

Det stämmer. Förslaget är nu ute på remiss för synpunkter. Det föreslås träda i kraft först 1 mars 2020. Den föreslagna skatten är, precis som du skriver, tre kronor på vanliga plastkassar som tillhandahålls konsumenter och 30 öre på tunna plastpåsar. På skatten läggs moms. Skattskyldiga är tillverkare och importörer av påsar. Butiken som köper in påsarna kommer sedan att höja priset på påsar mot kund. Återstår att se hur det slutliga förslaget ser ut. Gränsdragningarna kan bli svåra, men räkna med att en skatt i någon form kommer som en finansiering av sänkt skatt på arbete. Skatten beräknas initialt ge drygt två miljarder kronor.

Svar: Hans Peter Larsson

Hur bokför jag skatten som jag fått på slutskattsedeln i min enskilda firma?

Det resultat som du redovisar i den enskilda firma ska beskattas av dig som privatperson. Så därför ska de skatter som debiteras dig på din slutskattsedel eller som preliminärskatt inte bokföras som skatter i din enskilda firma. Betalar du F-skatten med pengar från företagets bankkonto ska dessa bokföras som ett eget uttag.

Svar: Petra Örjegren

Vad är det för skillnad på ägarintresse, intresseföretag och koncernföretag i årsredovisningen?

Detta regleras i årsredovisningslagens 1 kapitel 4-5 §. Klassificeringen görs utifrån avsikten med innehavet samt vilket ägande och kontroll ägarföretaget har.

Vid innehav om mindre än 20 procent av rösterna redovisas andelarna normalt ej separat.

Om innehavet, oavsett storlek, bedöms vara varaktigt och gynna ägarföretagets verksamhet så ska det i stället klassificeras som ägarintressen i övriga företag. Innehav överstigande 20 procent av rösterna är normalt åtminstone ett ägarintresse.

Om ägarintresse enligt ovan föreligger och ägarföretaget dessutom har ett så kallat ”betydande inflytande” över driften och styrningen i företaget så ska det klassificeras som andelar i intresseföretag.

Om innehavet är större än 50 procent av rösterna, och det inte finns något annat som inskränker ägarföretagets så kallade ”bestämmande inflytande”, så ska innehavet klassificeras som andelar i koncernföretag.

Utöver klassificering och upplysningskrav i årsredovisningen så styr detta även hur dessa innehav ska hanteras i företagets eventuella koncernredovisning.

Svar: Kim Lavin

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%