Innehåll

Resultat nr 4 2019

EKONOMMIKATION – controllerns framtid?

Ekonomi och kommunikation – inte alltid en självklar kombination av kompetenser. En controller som behärskar båda blir lätt en nyckelspelare.

Controllerrollen är en roll i förändring. Precis som andra yrkesgrupper påverkas rollen av yttre faktorer som bland annat digitalisering, AI och ökat hållbarhetsfokus inom företaget och samhället. Okunskapen kan skapa rädsla, men då repetitiva uppgifter automatiseras frigörs tid för andra arbetsuppgifter. Och det är ett gyllene tillfälle att utveckla sin roll. Det menar Matti Skoog som är professor vid Åbo Akademi och föreläser inom controlling och redovisning.

– Jag skulle uppskatta att dagens controller lägger i genomsnitt 70 procent av sin tid på att producera rapporter, 20 procent på analys och 10 procent på interaktion med resten av företaget. Då rapporteringen automatiseras frigörs mer tid för analys, interaktion, återkoppling och dialog, säger han.

Nyfikenhet för organisationen och förståelse för verksamheten i stort är två huvudingredienser för en kommunicerande controller. Matti Skoog kallar det för ekonommikation – ett sätt att kommunicera och skapa en dynamisk dialog kring ekonomistyrning.

– Våga släppa taget om excel och rapporteringstidpunkter. Desto mer du vet om verksamheten desto mer kan du anpassa utskick, möten och rapporter till mottagaren. Annars finns risken att du kommunicerar siffror som människor i verksamheten inte förstår och därmed naturligt bryr sig mindre om.

En varningssignal för controllern är att sifforna som rapporteras internt inte väcker frågor, funderingar eller kommentarer bland kollegor utanför ekonomiavdelningen. Matti Skoog menar att det ofta innebär att kollegorna inte förstått det man vill förmedla. Då är det upp till controllern att göra sig relevant och bli mer värdefull för företaget genom att skapa sig en större kunskap om verksamheten och själv ställa fler frågor omkring kopplingen mellan siffrorna och det som är på agendan inom organisationen.

– En kommunicerande controller får mycket kommentarer, frågor och funderingar från verksamheten utanför den egna avdelningen. En indikator kan vara hur många mail och samtal du får från kollegor. Är de många tyder det ofta på att det finns ett intresse för det du gör och att innehållet i rapporterna spelar roll, det vill säga att det finns en verksamhetsrelevans i controllerprocessen, säger Matti Skoog.

Anna Ekström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%