Innehåll

Resultat nr 4 2019

Ju mer controllern vet om verksamheten, desto mer proaktiv kan controllern vara

Resultat frågar...Matti Skoog, gästprofessor vid Stockholms Universitet och en av huvudlärarna på FARs controllerutbildning.

Vad ska man tänka på som företagare då man anställer en controller?

– Det beror såklart på företaget, men det är viktigt att skapa en bra dynamik. Jag rekommenderar en blandning av äldre, mer erfarna och lite yngre, nyfikna arbetstagare. Att prioritera tid för återkoppling och dialog är också viktigt. Controlling handlar potentiellt om lärande för såväl individen som organisationen och det är också upp till controllern att avsätta tid för verksamheten så att man kan bygga kompetens och förståelse tillsammans.

Som controller är det viktigt att lära sig kommunikation säger du. Varför?

– Desto mer controllern vet om verksamheten, desto mer proaktiv kan controllern vara. Som controller blir du då intressant i organisationen, du får ett roligare arbete och både du och de du jobbar för/med kan lära sig saker och utvecklas i större utsträckning. Verksamheten bli mer effektiv, produktiv och kvaliteten bättre.

Vilka kompetenskrav finns det på controllers?

– I dag finns det mindre krav på smal specialistkunskap i till exempel specifika tekniker. I stället finns ett ökat fokus på och behov av applicering och dess organisationseffekter. Att man kan se konsekvenser i verksamheten och jämföra hur den ser ut i relation till andra aktörer, såväl internt som externt, blir allt viktigare.

Vilken kompetensutveckling ska man då satsa på som controller?

– Jag tycker inte man enbart ska gå smala, tekniska eller detaljorienterade redovisningskurser om man är controller. I stället bör man fokusera på att bredda sin kompetens och fokusera mer på människor än siffror, kanske förkovra sig i beteenden och beteendeformer i organisationer. Då kan man också tänka utanför redovisningsboxen och förstå redovisningen från ett användarperspektiv

Anna Ekström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%