Innehåll

Resultat nr 4 2019

Ta en marknad i taget och väx organiskt

Funderar du på att pröva företagets vingar utanför Sverige? Börja med att göra en grundlig hemläxa.

Att etablera företaget utanför Sverige följer i princip samma procedur som när du en gång grundade företaget i Sverige. Det säger Helen Rönnholm, chef för globala affärsutvecklare på Business Sweden, som hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning.

– Har jag som företagare en affärsplan? Det är den första frågan du ska ställa dig. Om inte, så ska du genast göra en sådan. Sedan måste man ha med sig ledningsgruppen och hela företaget, alla måste tycka att det är viktigt med en expansion utomlands. Man måste ha ett eget kapital. Det tar enormt mycket tid – och kostar pengar. Kostnaderna som dyker upp; tullar, certifieringar och logistik, allt ska med i en kostnadskalkyl, säger Helen Rönnholm.

En annan angelägen fråga är: Vilken marknad ska jag välja? Att kolla marknaden mot den produkt och tjänst som ska säljas är A och O. Och man ska ta en marknad i taget och tänka på att växa organiskt.

Bland annat hjälper Business Sweden till med det i ett kostnadsfritt program där man arbetar tillsammans med bolagen. Även Almi, Tillväxtverket och Handelskammaren kan bistå med lån, bidrag och annat stöd i utlandsetableringen.

– Att hitta en trovärdig person på plats som ska vara ens högra hand, sätta upp en säljorganisation, skriva avtal och ordna det logistiska tar ungefär ett år. Men det är naturligtvis skillnad på om etableringen sker i Norge eller i Colombia. Och säljer företaget endast produkter och tjänster på webben går det också betydligt snabbare, säger Helen Rönnholm.

Just språk, kultur och seder är något man som företagare behöver ha kunskap kring. Hur tar man i hand? Vem skriver avtal? Vem får ta beslut? Kan jag bjuda på middag? Arbetsmiljö? Alltså ska företaget i god tid innan utlandsetableringen internt ha tagit fram code of conduct. Hur man ska agera och inte.

– När vi kommer utomlands, är det vi som är annorlunda. I Sverige pratar alla engelska, är vana vid att ha mobil och det är vanligt med kvinnliga chefer. Och även om vi lever i en digitaliserad värld och skickar mejl, så behöver man i en del andra länder skaka hand, veta vad hens familj heter – och sedan kan man göra affärer, påminner Helen Rönnholm.

Andra saker är lika. Att hitta rätt person till rätt position kan vara en utmaning. Men precis som i Sverige så ska man kolla referenser vid rekrytering. Företaget kan även kontakta andra svenska bolag eller hitta affärsklubbar, Business Sweden, eller Handelskammaren på den nya orten, för att verifiera det som ska göras och få hjälp med nästa steg.

När det gäller vilken bolagsform du ska välja finns inga standardsvar.

– Prata med en jurist i det landet. Personen ska ha erfarenhet av att jobba med internationella bolag. Berätta hur bolaget är uppbyggt, så får juristen komma med förslag på vilka möjligheter som finns. En sådan jurist är bra att ha både vid kontraktsskrivning och när du är rådvill, säger Helen Rönnholm.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%