Innehåll

Resultat nr 5 2019

Allmänna löneutgiften utmärker sig i Sverige

Sverige har höga skatter på arbete jämfört med andra länder. Särskilt sticker den allmänna löneavgiften ut.

På uppdrag av SNS, som en del i forskningsprojektet Skatter i en globaliserad värld, har Konjunkturinstitutet tagit fram rapporten Svenska skatter i internationell jämförelse. I den konstateras att Sverige sedan slutet av 1990-talet sänkt skatten på arbete med närmare fem procent av BNP, men att skatterna på arbete fortfarande är höga sett ur ett internationellt perspektiv.

Arbetsinkomster beskattas dels genom direkt skatt, alltså inkomstskatt där löntagaren är skattskyldig, dels genom indirekt skatt. Med indirekt skatt menas de avgifter arbetsgivaren är skyldig att betala in baserat på de anställdas löner.

”Skatt på arbete och konsumtionsskatt utgör de klart största källorna till skatteinkomster. Jämfört med andra länder har Sverige dock jämförelsevis höga skatter på arbete, både sett till skattenivån vid lägre inkomstnivåer och sett till de högsta marginalskatterna.” skriver Konjunkturinstitutet i rapporten.

Samtidigt betonas att man när man jämför skattekvot ska man ha i åtanke att skatterna delvis används för att finansiera välfärdstjänster. Det innebär enligt rapporten att Sveriges jämförelsevis höga skatter på arbete inte behöver vara ett konkurrensproblem.

Något som sticker ut i Sverige är däremot den allmänna löneavgiften. Löneskatter av detta slag är enligt rapporten ovanliga i andra länder. Samtidigt har Sverige ett jämförelse-vis lågt uttag av skatt på egendom, men det kan också konstateras att dessa skatter genererar ganska måttliga skatteintäkter i de flesta länder.

I rapporten uppmärksammas också den internationella trenden med sänkt bolagsskattesats. Sveriges bolagsskattesats och skatte-uttag ligger i linje med andra länders. En parallell trend är också ett ökat internationellt samarbete för att minska skadlig skattekonkurrens och därigenom säkra skattebasen.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...