Innehåll

Resultat nr 5 2019

Skatt på pension i Portugal på gång

Det mesta tyder på att Portugal kommer att beskatta de utländska pensionärer i landet som hittills haft särskild skattestatus.

I våras berättade Resultat om att det är på väg att sättas punkt för möjligheten att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt i Portugal. Sverige och Portugal hade då kommit överens om en ändring i skatteavtalet mellan länderna.

Förändringarna innebar att Sverige från 1 januari 2020 ska kunna beskatta pensionärer i Portugal fullt ut, genom så kallad SINK-beskattning om 25 procent. Pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får tidigast beskattas i Sverige från 1 januari 2023.

I Portugal har det under hösten varit val, vilket har påverkat processen runt skattefrågan. Nu börjar skattefrågan att klarna. Det socialdemokratiska partiet PS sitter kvar vid makten, något som talar för att en skatt införs för de utländska pensionärer i landet som fått en särskild skattestatus. Skatten väntas inte vara retroaktiv och beräknas landa på mellan fem och tio procent. Om Portugals beskattningsnivå är lägre än Sveriges betyder det att Sverige har möjlighet att toppa upp skatten till svensk nivå från januari 2023.

– Det nya avtalet minskar trycket på att regeringen återkommer med ett nytt förslag till utflyttningsskatt. Den internationella trenden nu är att länder försöker täppa igen möjligheter att minska eller undvika skatt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%