Innehåll

Resultat nr 5 2019

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp kommer allt närmare

Ett nytt ekonomiskt arbetsgivarbegrepp, för beskattning av individer som är bosatta i utlandet och som arbetar i Sverige tillfälligt, är på väg att bli verklighet.

Avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir vem denne utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen. Enligt regeringen handlar det om ett internationellt vedertaget ekonomiskt arbetsgivarbegrepp, inom OECDs modell för skatteavtal, som reglerar rätten att beskatta mellan olika länder. I ett pressmeddelande i september aviserade regeringen att den avser att gå vidare med förslaget. Hur det ska utformas i detalj kommer man att återkomma till.

Redan i oktober 2017 kom Skatteverket med ett förslag om skatteskärpning för utländsk personal som arbetar i Sverige och att begreppet ekonomisk arbetsgivare skulle införas så att fler som arbetar för utländska arbetsgivare skulle bli skattskyldiga i Sverige. Reglerna utgör en utvidgning av det formella arbetsgivarbegreppet där 183-dagarsregeln gäller, där lön och förmåner inte är skattepliktiga i Sverige vid vistelser upp till 183 dagar.

I maj 2018 presenterades en lagrådsremiss med förslaget att arbetstagare ska beskattas i Sverige när denne utför arbete för en verksamhet här. Det skulle innebära att 183-dagarsregeln inte längre gäller vid uthyrning av arbetskraft. I augusti samma år kom regeringen med en promemoria med ett kompletterande förslag avseende uthyrning av personal i vissa koncerninterna situationer. Där fastslogs en tidsgräns på upp till fem dagars arbete, maximalt 30 dagar per kalenderår, där arbete i Sverige i vissa fall inte betraktas som uthyrning av arbetskraft. Någon proposition lades inte, utan finansdepartementet meddelade under hösten att förslaget var under fortsatt beredning.

Enligt det senaste beskedet från regeringen ska begreppet ekonomisk arbetsgivare för beskattning av utomlands bosatta personer som arbetar tillfälligt i Sverige börja gälla från 1 januari 2021.

Martin Wallström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%