Innehåll

Resultat nr 5 2019

Skattekröninkan – Efter höstbudgeten – vad händer nu?

Med höstbudgeten är första etappen i samarbetet mellan regeringspartierna, L och C avklarad. Slopad värnskatt och sänkt skatt för pensionärer var de stora dragplåstren. Men även en fortsatt färdriktning mot ökade skatter på miljö. Samtidigt har en ”fordran” på dem som vinner mest på värnskatten byggts upp genom debatten om ökande klyftor.

Nu börjar samtal om hur resten av regeringens 73-punktsprogram ska genomföras. Förenklade 3:12-regler är utlovade. Här ser jag olika alternativ. En ny utredning som tar något år, man dammar av de förslag som stoppades 2017 och kommer överens om att nu genomföra några av dem eller att endast kapitalskatten på gränsbeloppet höjs från 20 till 25 procent. Fördelen med en utredning är att en känslig fråga kan skjutas framåt. Oavsett bör ägare gardera sig.

Fler saker är på gång (mer om det i den längre krönikan på webben), men en sak är en mikroföretagsutredning. I den kommer att ligga både redovisning och skatt. En modell man kommer att titta på är den franska schablonbeskattningen med en flat rate på 25 procent upp till 400 000 kronor i omsättning. Inte helt okomplicerat att införa i Sverige. Men giggande och företagande bland nyanlända ska främjas.

Mest aktuellt i pipen just nu? 3:12! För vilken gång i ordningen?

Hans Peter Larsson, skatteansvarig och Auktoriserad Skatterådgivare FAR

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%