Innehåll

Resultat nr 5 2019

Arbetsmiljöarbete – så här gör du

Tillhandahålla en bra arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att se till att arbetsmiljölagen följs.

Enligt arbetsmiljölagen har en arbetstagare rätt till bra arbetsmiljö och sjukdomar och olycksfall kopplade till arbetet måste förebyggas och undvikas. I de fall där arbetsgivaren inte själv kan hantera arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning och rehabilitering måste företagshälsan anlitas.

På större arbetsplatser finns ibland en intern företagshälsa inbyggd i verksamheten men vanligast är att man anlitar fristående företagshälsovård. Tjänsten är privat och betalas av arbetsgivaren. Företagshälsovård är skattefritt, men vissa saker som man kunde göra tidigare utan att reflektera över gränsdragningar kräver mer eftertanke i dag. En sådan sak är generella hälsokontroller där hela arbetsplatsen, eller exempelvis alla över en viss ålder, årligen går på läkarundersökningar för att se om de är friska, där det inte sker en återkoppling till arbetsgivaren och där undersökningen inte har koppling till arbetet.

– Arbetsplatsundersökningar på en övergripande nivå, där man gör hälsokontroller för att få se hur det ser ut i ett större perspektiv kan vara ett led i arbetsmiljöarbetet och är då skattefritt. Men om det handlar om att se hur det ser ut på individnivå för att kunna vidta åtgärder för varje enskild anställd, då är det inte längre företagshälsovård utan allmän hälso- och sjukvård, säger Pia Blank Thörnroos.

Hon betonar att avsikten med reglerna inte är att försvåra exempelvis rehabilitering.

– Vi vill se att företagen har ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete och kan man koppla de hälsofrämjande åtgärderna till det är det ofta inga problem, säger hon.

På Arbetsmiljöverkets webb finns en steg för steg-guide hur du kommer igång med ditt systematiska arbetsmiljöarbete och vad som är viktigt att tänka på. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete består av flera delar som hänger ihop. Det är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter som:

  1. Undersökning av verksamheten.
  2. Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen.
  3. Åtgärder för att minska riskerna.
  4. Kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%