Innehåll

Resultat nr 5 2019

Skatterevision – Ju tydligare och proffsigare skriftlig dokumentation, desto bättre

Resultat frågar Kristofer Block, auktoriserad revisor på Block Revisionsbyrå som är specialiserad på revision i små och medelstora företag.

Skatteverket har hört av sig och vill göra en skatterevision. Behöver jag vara orolig?

– Om man har en god ordning, grund för sina avdrag och är en seriös företagare har man inget att oroa sig för. Sedan kan man ju bli orolig för att vissa resurser behöver användas till skatterevisionen, som man i stället behöver i produktionen.

– Man ska också komma ihåg att det kan vara så att Skatteverket begär skatterevision för att de har fått indikationer på felaktigheter i ett annat företag som ditt företag gör affärer med.

Vad kan min rådgivare hjälpa mig med?

– Man får sällan några problem i en skatterevision om man har tydliga svar på Skatteverkets frågor. Därför behöver du ha bra rutiner på företaget. Det kan du strukturera upp själv eller så kan du använda dig en bra rådgivare i proaktivt syfte.

– Den skada du kan göra genom att inte ta kontakt med kompetent person kan vara stor. Rådgivaren kan snabbt bedöma ett föreläggande, exempelvis.

Hur kan jag annars förbereda på bästa sätt inför en skatterevision?

– Ett förebyggande råd är att se till att du har skäl för dina avdragsyrkanden. Det finns situationer där företagaren och Skatteverket inte tycker lika. Då får man göra ett öppet yrkande och beskriva varför en kostnad är avdragsgill. Det gäller både inkomstskatt och moms. Ju tydligare och proffsigare skriftlig dokumentation du har i företaget, desto lättare för Skatteverket att godkänna dina anspråk.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%