Innehåll

Resultat nr 5 2019

Jämställdhet vid rekrytering gynnar affärerna

Brist på kvalificerad arbetskraft gör att många företag har svårt att expandera. Då gäller det att vidga vyerna i rekryteringen.

När företagen krigar om kompetens måste de börja rekrytera utifrån 100 procent av kompetensbasen. Det säger Anna Stenberg, grundare till WES, Women Executive Search. Rekryteringsföretaget har som särskild ambition att betona jämställdhet och mångfald på ett sätt som även gynnar företagens affärer. Nu har hon tilldelats priset Årets entreprenör av Bolleks kunskapsfond.

– Bolag som arbetar för att öka mångfalden får större innovationskraft, eftersom människor av olika kön, bakgrund, ålder och så vidare tillför olika perspektiv. Företagen blir mer attraktiva och inkluderande i ledarskapet. De får starkare varumärke som arbetsgivare och uppfattas som mer moderna än traditionella mansdominerande organisationer, säger Anna Stenberg.

Inspiration att starta WES fick Anna Stenberg när hon arbetade som chef inom Kinnevikgruppen på MTG. Hon ville öka mångfalden i sina ledningsgrupper, men rekryteringsföretagen presenterade nästan uteslutande manliga chefskandidater, till synes nästan klonade.

– Det var frustrerande, framför allt då vi insåg affärspotentialen i att öka mångfalden i våra ledningar. Företag med mångfald i chefsleden, visar många studier, är mer lönsamma och konkurrenskraftiga. Ändå såg jag ständigt att många duktiga talanger och ledare befann sig utanför rekryteringsbolagens radar.

Det avgörande vid valet av arbetsgivare är företagens ledarskap och DNA i form av värderingar och kultur, betonar hon.

– Såväl i rekryteringsannonser som genom hela rekryteringsprocessen bör man lyfta fram företagskulturen och ledarskapet i mycket större utsträckning. Ofta är det för mycket fokus på arbetsuppgifter och kompetenskrav.

– I företag med många manliga chefer i nyckelroller kan det finnas en tendens att utvärdera män som söker jobb utifrån potential och kvinnor utifrån deras tidigare erfarenheter. Följden blir att kvinnor utvärderas hårdare. Omedvetet kräver man att de kvinnliga kandidaterna ska ha mer erfarenhet med sig in i rollen jämfört med de manliga kandidaterna.

Samtidigt är det viktigt att rekrytering utifrån kompetens och mångfald inte enbart blir en HR-fråga. Ska det slå igenom i organisationen behöver det vara en lednings- och styrelsefråga – och givetvis också en ägarfråga – som genomsyrar hela bolagets utveckling.

– Arbetar man inkluderande och innovativt i rekryteringsprocesserna och går bortom de givna söknätverken med fokus på att också identifiera de bästa kvinnliga kandidaterna så brukar även andra mångfaldsdimensioner gynnas och med det även affärerna. Det viktigaste, men inte lättaste, är att som chef våga vara modig i rekryteringarna och våga bryta gamla normer, säger Anna Stenberg

Fakta: Anna Stenberg

Grundare till WES Group som hon driver med tre partners, Liv Gorosch, Nusin Cilgin och Amelie Wallin.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan och MBA från Carlson School of Management, Minneapolis.

Karriär: Arbetade under åtta år inom MTG, Kinnevikgruppen, bland annat som VD, Operativ Chef och HR-direktör. Startade Wes 2011. Styrelseordförande i Quizrr, styrelseledamot i Bonnier Ventures, Global Utmaning, och Tipser.

Utmärkelser: Framtidens kvinnliga ledare från Ledarna, samt Årets entreprenör 2019 från Bolleks kunskapsfond. Har även utsetts av Veckans Affärer till en av Näringslivets Mäktigaste Kvinnor.

Fakta: Årets entreprenöt/Bolleks kunskapsfond

  1. Stiftelsen Bollek Leif Espings fond för de små och medelstora företagen – Bolleks kunskapsfond – är en stiftelse som bildades för att hedra minnet av Bollek Leif Esping. Varje år utser stiftelsen ”Årets entreprenör”. Tidningen Resultat är en samarbetspartner till utmärkelsen. Fyra kriterier ligger till grund för en god entreprenör:
    1. En sann eldsjäl med stor uthållighet och handlingskraft.
    2. En nyskapande kreatör.
    3. En realistisk visionär med tillväxtambitioner.
    4. En seriös person, en god kommunikatör och en stimulerande förebild med samhällsengagemang.

Martin Wallström

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...