Innehåll

Resultat nr 6 2019

Kemikalieskatt även för utländska företag

Även utländska handlare som säljer varor i Sverige kan bli tvungna att betala kemikalieskatt. Undantaget som hittills funnits ska nu ses över.

Av praktiska skäl har utländska företag som säljer varor direkt till privatpersoner i Sverige varit undantagna från kravet att betala kemikalieskatt på elektronik. Det här är ett undantag som finansdepartementet nu vill se om man kan ta bort. Ett förslag på nya regler har skickats ut på remiss.

– Vi ser nu till att även utländska handlare får betala kemikalieskatten. Det är en principiell fråga att ha lika villkor när utländska e-handelsföretag konkurrerar med svenska företag, säger finansminister Magdalena Andersson, S, i ett uttalande.

I korthet handlar det om att själva undantaget för utländska försäljare tas bort i den nuvarande lagen. Företag i andra EU-länder föreslås betala kemikalieskatt förutsatt att företaget säjer skattepliktiga varor i Sverige för mer än 100 000 kronor per år.

Det finns även fall då skatten kan behöva betalas även summan är lägre. Det gäller då produkterna förmedlas av någon annan, till exempel en hemsida som erbjuder varor från olika säljare, och då de årliga förmedlingarna överstiger 100 000 kronor. Då blir förmedlaren skyldig att betala skatten.

Från länder utanför EU ska skatten betalas från första kronan, i samband med att köparen betalar tull och eventuell moms.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 oktober 2020 och senast 10 januari 2020 ska remissvaren vara inne hos finansdepartementet.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%