Innehåll

Resultat nr 6 2019

Var noga med skillnaden mellan arbetstillstånd och A-skatt

Har du koll på att dina anställda har arbetstillstånd? Som arbetsgivare är det ditt ansvar. Att A-skatt finns räcker inte.

Har du anställda som kommer från länder utanför EU eller EES? I så fall finns vissa saker att tänka på. En av dem är att ta reda på om personen har arbetstillstånd.

– Vi ser allt oftare att människor arbetar i Sverige utan tillstånd. Därför vill vi uppmana företagarna att vara noggranna när de anställer. Att en person har A-skatt innebär inte automatiskt att man har rätt att arbeta i Sverige, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Grunden är att den som arbetar i Sverige, legalt eller illegalt, ska betala skatt här. Därmed ska denne också registreras i skattedatabasen och A-skattsedel utfärdas. Men A-skatt är inte detsamma som arbetstillstånd, utan endast ett bevis på att personen ifråga är skatteregistrerad framhåller Pia Blank Thörnroos.

Som arbetsgivare är det ens ansvar att ta reda på att de anställda verkligen har arbetstillstånd. Personen ska ha ansökt om och fått sitt arbetstillstånd innan hen kommer till Sverige. Det finns dock några undantag där ansökan kan lämnas in efter att personen rest in i Sverige.

– Det är inte Skatteverkets sak att se till att arbetstillstånd finns när A-skatt utfärdas utan det ansvaret ligger hos den som anställer. Enda gången Skatteverket begär in uppgift om arbetstillstånd är om en person från ett land utanför EU/EES ansöker om A-skatt innan personen har ett arbete, säger Pia Blank Thörnroos.

På Migrationsverkets webb finns information om vad arbetsgivare ska tänka på när det handlar om anställningar. Där upplyser myndigheten även om att den som anställer en person från ett land utanför EU eller EES ska meddela Skatteverket om detta.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...