Innehåll

Resultat nr 1 2020

EU vill underlätta e-handel mellan företag och privatpersoner

EU tar ännu ett steg för att förenkla regelverket för e-handel, underlätta e-handel mellan företag och privatpersoner – och för att säkra skattepengar.

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med flera förändringar avseende moms vid e-handel som föreslås träda i kraft 1 januari 2021. Förslagen följer EUs nya regler för e-handel.

– En stor förändring rör onlinemarknadsplatser, där själva företagen bakom plattformarna i högre grad blir skyldiga att redovisa moms för försäljning till privatpersoner inom EU, säger Lena Westfahl, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på Grant Thornton.

Detta ska både säkerställa att momsen kommer in till EU-länderna och minska den administrativa bördan för säljare, skattemyndigheter och köpare. Som en del i EUs nya regler utökas nämligen användningen av den så kallade MOSS–deklarationen (Mini One Stop Shop) som gör att redovisning för flera EU-länder kan lämnas gemensamt.

– Samtidigt kommer plattformsföretaget, det vill säga förmedlaren att bli ansvarigt för att moms betalas in i rätt stat, vilket gör att dessa alltså berörs i stor omfattning, säger Lena Westfahl.

Förslaget i lagrådsremissen är i stort en vidareutveckling av de e-handelsregler som infördes både 2015 och 2019.

Text: Martin Wallström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%