Innehåll

Resultat nr 1 2020

Skattekrönikan – Växande marknad för skatterådgivning under 2020

Mer komplex lagstiftning och nya utredningar driver ökad rådgivning i år.

  1. Regler om obligatorisk upplysningsskyldighet för gränsöverskridande transaktioner införs 1 juli 2020. Reglerna gäller för skattearrangemang som ger en skatteförmån. Lagstiftningen är medvetet vagt utformad. Över 90 000 upplysningar väntas lämnas in årligen från Sverige.
  2. Kontroll och regelefterlevnad ökar i betydelse. Det blir allt viktigare att göra rätt och undvika gråzoner. Fokus på hållbarhet syresätter denna trend.
  3. En översyn av 3:12-reglerna har aviserats. Både förändringar och skatteskärpningar väntar. Sådana oroar och motiverar en genomgång av handlingsalternativ. Höjs skatten på gränsbeloppet?
  4. Nya regler för enskild näringsverksamhet, främst jord- och skogsbruk, och handelsbolag. I augusti i år ska en nytillsatt utredning presentera förslag som berör periodiseringsfond, expansionsmedel samt positiv och negativ räntefördelning. Även här är det dags för en kontakt med skatterådgivare!
  5. Moms och punktskatter. Den pågående skatteväxlingen mellan arbete och miljö leder till fler punktskatter. Samtidigt blir momsproblemen fler i takt med att allt mer offentligt finansierad verksamhet utförs av privata bolag.
  6. Sänkningar av arbetsgivaravgifter för grupper som behöver sysselsättning. Avgränsningsfrågor ger sysselsättning. Detsamma gäller ökad beskattning av utländska gästarbetare. Nya regler införs i vår.

Som om detta inte räcker lurar i vassen utredningar om en ny arvs- och gåvoskatt, en exitskatt och en mer omfattande beskattning av fastigheter.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig och Auktoriserad Skattekonsult FAR

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%