Innehåll

Resultat nr 1 2020

Hjälp mitt företag är stressat – vad ska jag göra?

Tomas Arebo, senior partner/rekonstruktör på Plana Juridiska, svarar på de vanligaste frågorna.

Vad är det första jag ska göra när jag märker att ekonomin inte går ihop?

– Det hjälper inte att jobba hårdare utan det gäller att sätta sig ned och analysera situationen. Ta fram balans och resultaträkning, se över projekt, se över intäkter och kostnader och gör en likvidplan framåt. Ta hjälp för att analysera situationen för att gå på djupet och förstå de egentliga orsakerna. Gör en plan med aktiviteter och följ upp så att planen blir genomförd.

När ska jag upprätta en kontrollbalansräkning och varför?

– När ett bolags egna kapital är förbrukat uppstår enligt aktiebolagslagen ett personligt ansvar för styrelsen för kostnader i bolaget. Det som bolaget inte kan betala kan styrelsen bli ansvarig för. För att undvika detta kan en kontrollbalansräkning göras och en kontrollstämma hållas. Om det finns en plan för hur det egna kapitalet ska återställas kan bolaget arbeta med det de kommande åtta månaderna utan risk för personligt ansvar. Observera att det finns andra lagar som styr personligt ansvar för skatter och avgifter, där skyddar inte en kontrollbalansräkning.

Vilka alternativ finns det för att få företaget lönsamt igen?

– Det beror på varför det är olönsamt. En universallösning som passar alla finns inte. Det gäller att utgå från just ditt bolags behov och situation. Ofta är det så att bolaget gjort sämre affärer, dragit på sig för stora kostnader eller inte fått betalt av sina kunder, eller en kombination av detta. Börja med att göra det som går snabbt. Många gånger gör bolag för lite och för långsamt för att hinna få ordning på situationen.

Jag har en stor kund som alltid betalar för sent, och det påverkar företagets ekonomi negativt. Hur ska jag hantera det?

– Det gäller först att se över vilka risker som företaget kan ta, det vill säga hur långa kredittider och hur stora engagemang man kan gå in i. När det väl är så att en stor kund inte betalar gäller det att snabbt reda ut varför och ha en aktiv dialog om det. Att skicka fordringar på betalningsföreläggande till kronofogden tar tid och ger inte alltid betalt. Det gäller att ta hjälp och driva ett aktivt arbete med att få in fordringar och driva inkassofrågan.

Om det blir aktuellt med rekonstruktion, ska jag jobba vidare under tiden rekonstruktionen pågår?

– Verksamheten rullar vidare, företaget sköts av ledningen som vanligt. Vissa särskilda administrativa rutiner kan krävas. Ett aktivt arbete med att genomföra en rekonstruktionsplan för att skapa en bra framtid ska göras. Den som ger råd, stödjer och övervakar detta är en rekonstruktör som har turnaround som specialitet.

Jag sitter i styrelsen för ett företag som rekonstrueras – vad gäller?

– Det är ingen större skillnad för dig. Dina uppgifter i styrelsen är samma som tidigare. Det som tillkommer är att styrelsen inte bara ska följa aktiebolagslagen utan även lagen om företagsrekonstruktion. I korthet betyder det att man ska följa rekonstruktörens råd och stämma av med rekonstruktören innan större beslut eller åtgärder vidtas. När en rekonstruktion avslutas sker det ofta med ett ackord. I och med en lyckad rekonstruktion frigörs styrelsen från alla tidigare personliga ansvar. Bolaget kan få en ackordsvinst som återställer det egna kapitalet och det ska finnas en klar plan och verktyg som gör att bolaget kan fortsätta sin verksamhet.

Text: Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%