Innehåll

Resultat nr 2 2020

Skattekrönikan – Coronarådgivning guld värt för samhället

Är man som företagare osäker på hur företagets, och den privata, ekonomin påverkas av coronakrisen bör man snabbt kontakta sin ekonomiska rådgivare.

En av delarna i regeringens krispaket är de 500 miljarder kronor som Riksbanken satt av för att via bankerna lånas ut till företag. Själv förstår jag inte ens hur stort beloppet är, men det är 10 procent av Sveriges bruttonationalprodukt! Och mer ska finnas i ladorna om det behövs. Det känns som om Sverige stegvis går all in i detta. Nationell samling efter att både Norden och EU visat sig vara kulisser i läge som detta. Men det är en personlig reflektion, mer som bakgrund till att företag och rådgivare nu måste arbeta tillsammans.

För att få lån från bankerna ska underlag alltjämt tas fram som visar att betalningsförmåga finns när livet återvänder till det normala. Hur höga kraven blir får vi se. Likviditetsbudgetar ska fram för olika scenarios. Likaså löpande bedömningar av vilka marginaler ett företag har, tillsammans med vilka åtgärder som kan och bör vidtas. Sätt upp en veckovis avstämning med kund!

Kontrollbalansräkning? Tyvärr måste även den frågan bevakas.

Nästa åtgärd att hjälpa företagen med är att ansöka hos Skatteverket om uppskov med betalning av anställdas preliminärskatt och arbetsgivaravgifter liksom moms. Nya regler ger rätt till uppskov med tre månadsinbetalningar av de anställdas skatter och ett kvartals moms i upp till ett år. Full koll på ekonomin är avgörande just nu!

I dessa coronatider är konsultinsatsen guld värt. Även för samhället.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig och Auktoriserad Skattekonsult FAR

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%