Resultat nr 2 2020

Experterna svarar

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företaganden. Mejla din fråga till experterna@far.se.

Nekades semester är – det okej att sjukskriva sig då?

Vi har en anställd som ansökte om semester i en vecka men som vi av företagsmässiga skäl inte kunde bevilja semester för den period hen ansökt om. Den anställde är nu, under den period som hen tidigare ansökt om semester för, frånvarande från arbetet och har anmält sig sjuk. Vi misstänker att den anställde inte alls är sjuk, utan har åkt på semester enligt hens ursprungliga plan. Vi har också sett på Facebook att hen lagt upp bilder från Kanarieöarna. Kan vi avskeda den anställde?

Även då frånvaron från arbetet kanske inte är särskilt lång, utan endast en vecka eller så, kan frånvaro utan lov i vissa fall utgöra grund för uppsägning. Ett exempel är, som i ert fall, om en anställd först ansökt om ledighet för semesterresa och ledigheten sedan inte beviljas, varpå den anställde sjukskriver sig men arbetsgivaren kan visa att den anställde inte varit sjuk utan åkt på semesterresan. Att den anställde tidigare fått avslag på ledighetsbegäran anses då försvårande och kan vara förtroendeskadligt och grund för skiljande från tjänsten. Svar: Anneli Lönnborg

Förlängd provanställning vid sjukskrivning?

Vi har en provanställd som blev sjukskriven endast en månad in i provanställningen. Provanställningstiden om sex månader börjar snart löpa ut och vi känner att vi inte riktigt fått chansen att ”pröva” den anställde i den utsträckning vi velat. Att den anställde varit sjukskriven under större delen av provanställningen, ger det oss rätt att förlänga provanställningen?

En provanställning får som längst pågå i sex månader. Efter provanställningens upphörande övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, såvida varken arbetsgivaren eller arbetstagaren under prövotiden meddelat den andre om att denne inte vill att anställningen efter prövotidens utgång ska övergå i en tillsvidareanställning. Det vill säga det finns ingen möjlighet att förlänga en provanställning.

Vidare är det också så att en provanställning fortgår även om, och under tiden, den anställde är sjuk. Provanställningstiden baseras på den totala tiden som individen varit anställd hos arbetsgivaren. Vid beräkningen av provanställningens längd är det den totala tiden den anställde har varit provanställd som har betydelse, inte den totala tid den provanställde varit i arbete. Svar: Anneli Lönnborg

Aktiebolag och utdelning

Vad gäller kring utdelning och aktiebolag. Hur mycket utdelning kan ett aktiebolag lämna?

Det kan finnas avtal som styr hur mycket utdelning som får lämnas, men i grunden är gränsen det senast fastställda fria egna kapitalet. Detta utläses i försiktighetsreglerna i aktiebolagslagen 17 kap. 3 § där det framgår att inte heller verksamhetens och bolagets framtid får äventyras av utdelningen.

Detta innebär till exempel att ett nystartat bolag som ännu inte fastställt sin årsredovisning på årsstämma inte kan ta utdelning. Det innebär vidare att ett bolag som gjort ett väldigt bra resultat under innevarande år, men som saknar fastställt fritt eget kapital från tidigare år, också måste vänta till man fastställt det nya resultatet vid kommande årsstämma.

Det finns också vissa formaliakrav kring utdelningen som behöver uppfyllas och inte minst beskattningen hos mottagaren, särskilt gällande fåmansföretag. Svar: Kim Lavin

När kan jag ta ut mina pengar?

Kravet på aktiekapital sänktes 1 januari, jag har nu 50 000 kronor som aktiekapital – kan jag sänka det och ta ut pengarna?

Ja det är helt i sin ordning att sänka sitt aktiekapital för indragning av aktier eller för täckning av förlust. Om du vill minska ditt aktiekapital till 25 000 kronor måste du ta ett beslut på en bolagsstämma och det beslutet måste innehålla vissa formella uppgifter. Sker minskningen av aktiekapital för återbetalning till aktieägare eller avsättning till fritt eget kapital måste du dock söka tillstånd hos Bolagsverket. Bolagsverket utfärdar då en kallelse till bolagets samtliga borgenärer som då har två månader på sig att motsätta ansökan innan utbetalning kan ske. Svar: Petra Örjegren

Hjälp – jag saknar tjänstepension!

Jag har ett helägt aktiebolag och har ingen tjänstepension, men vill ändå trygga min framtid. Vad kan jag göra?

Frågan är komplex och du bör få en samlad bild av din situation av en försäkrings-/pensionsrådgivare. Vänd dig till en oberoende rådgivare och vara vaksam kring om rådgivaren agerar i ditt intresse eller i sitt eget. Var försiktig med höga avgifter i såväl pensionsförsäkringar som i fonder. Om du helt saknar pensionsrätt i din anställning, vilket flera egenföretagare gör, finns möjlighet att få ett avdrag i din inkomstdeklaration för egna inbetalningar till pensionssparkonto eller särskilda pensionsförsäkringar. Dessa regler kan vara snåriga och fel hanterat kan det leda till oönskade skattemässiga konsekvenser, så även här är det viktigt att ta hjälp.

Glöm inte bort att ett aktiebolag ofta kan vara ett väldigt bra komplement till ett traditionellt pensionssparande, med många möjligheter. Svar: Kim Lavin

Bör jag se över avtalen?

Företagets ekonomi är hårt ansatt i dessa tider. Hur ser du på alternativet att se över leverantörsavtal och hyror?

Leverantörsavtal och hyror är privata avtal som får förhandlas mellan parterna. Notera att om en enstaka skuld skrivs bort så kan det medföra bolagsbeskattning av det efterskänkta beloppet hos den som får skulden efterskänkt. Likaså riskerar den som efterskänker att inte få avdrag mot bolagsskatt i vissa lägen. Även om inte vinst uppkommer för 2020 så påverkas underskottet negativt. Så är det i dag. Svar: Hans Peter Larsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%