Innehåll

Resultat nr 2 2020

Digitala inlämningar – det här gäller

Från sju procent 2019 till 20 procent 2020. Bolagsverket hoppas på en rejäl ökning av digitala inlämningar i år. Och vinsterna för dig som företagare är många.

åren 2018 öppnade Bolagsverket möjligheten för företagare att lämna in årsredovisningen och revisionsberättelsen digitalt. Först ut var aktiebolag som följer regelverket K2, sedan tillkom bolag som tillämpar K3.

I december 2019 blev det möjligt för bolag med revisor att lämna två filer i stället för en, det vill säga, att ladda upp årsredovisningen från ett program och revisionsberättelsen från ett annat. Själva uppladdningen av filerna behöver inte ske samtidigt, men när båda är uppladdade kopplas de ihop av den som undertecknar fastställelseintyget.

Under 2019 var det sju procent som använde sig av digital inlämning. I år hoppas Bolagsverket på fler än så.

– Målet är att det totala antalet digitala inlämningar ligger på minst 20 procent och att 90 procent automatavslutas, det vill säga att ingen hos oss behöver lägga en manuell hand på dessa. Kontrollerna är desamma för de digitala inlämningarna som för de på papper, med skillnaden att de digitala kontrolleras maskinellt, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

I mitten av mars hade tre programvaruleverantörer blivit godkända och kunde erbjuda funktionen med att ladda upp filerna separat; E-revisor.se, Hogia och Briljant Ekonomisystem. Ytterligare fem programvaruleverantörer väntas bli klara innan sommaren.

Samtidigt funkar det fortfarande alldeles utmärkt att ladda upp årsredovisningen och revisionsberättelsen från en och samma fil.

Mjukvaruföretaget factor10 hoppade genast på möjligheten att ladda upp handlingarna från olika program, berättar Ulrika Hellkvist, ekonomiansvarig på företaget.

– Vi blev klara med bokslut och årsredovisning en vecka in i januari och började kika på digital inlämning. En av våra bolagsmän sitter i en annan del av världen och det kan vara trögt med postgång, så det fanns en nytta att göra det digitalt, säger hon.

Det underskrivna originalet av årsredovisningen och revisionsberättelsen finns hos factor10, medan Bolagsverket har fått de digitala avskrifterna.

– Det är 2020 och digitala inlämningar är bara något vi måste kunna fixa. Man slås av att branschen är ganska traditionell fortfarande. Det gäller att ställa om; för företaget, ägaren, revisorn. Revisorerna har sina granskningsorgan och det är naturligtvis viktigt att all dokumentation är korrekt – och att lämna in filerna digitalt går minst lika bra som när vi skickade per post. Det är viktigt att vara med och driva utvecklingen framåt, fortsätter Ulrika Hellkvist.

Några andra som har gjort det till sitt signum att vara helt digitala är revisions- och redovisningsbyrån REDO i Jönköping. Digitaliseringen av branschen var just en av anledningarna till att auktoriserade revisorn Johanna Ottvar och två kollegor valde att starta egen byrå, som i dag vänder sig till mindre och medelstora ägarledda bolag.

– Kunden får en direkt bekräftelse på att årsredovisningen har kommit in och i nio fall av tio får de bekräftelsen inom en dag, det är otroligt smidigt med digitala inlämningar. Att jämföra med pappershanteringen när det kunde ta flera månader för Bolagsverket att hantera administrationen, vilket kunde påverka kunden negativt, säger Johanna Ottvar.

Hon ger exempel på hur sen registrering av årsredovisning kan drabba kunder på olika sätt; väntan på fastställda siffror mot intressenter samt behov av uppdaterad kreditbedömning.

– Den största vinsten för företagaren är att digital inlämning blir mer säker, eftersom ingen tolkar eller skriver in siffrorna manuellt, säger Johanna Ottvar.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%