Innehåll

Resultat nr 2 2020

Digital årsredovisning och revisionsberättelse – tänk på det här!

Resultat frågar ... Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, som reder ut vad som gäller.

Jag ska lämna in digital årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket. Vad gäller?

En bestyrkt avskrift av årsredovisning och eventuell revisionsberättelse ska senast inom en månad från årsstämman samtidigt lämnas in till Bolagsverket. I stället för att lämna in genom att kopiera de undertecknade handlingarna och bifoga ett påskrivet fastställelseintyg har möjligheten att lämna in digitalt via en maskin-till-maskin-lösning öppnats upp stegvis sedan våren 2018. Först ut var aktiebolag som följer regelverket K2, senare blev det även möjligt för bolag som tillämpar K3.

Sedan december 2019 finns även möjlighet för bolag med revisor att lämna in två filer i stället för en, den ena filen med årsredovisning från ett program och den andra filen med revisionsberättelse från annat program.

Hur fungerar det rent praktiskt?

En förutsättning för att kunna lämna in handlingarna digitalt är att ha tillgång till programvara som är anpassad för detta. Inlämningen kräver även att den som ska skriva på fastställelseintyget har e-legitimation, exempelvis mobilt BankID. Bolagsverket har på sin hemsida en sammanställning över vilka programvaror och leverantörer som stödjer digital inlämning.

Vilka är fördelarna med digital inlämning?

Framför allt minskar det risken för att årsredovisningen försvinner i postgången och hanteringen hos Bolagsverket snabbas upp. Så fort Bolagsverket tagit emot handlingarna får den som signerat och den som förberett filerna en kvittens. Om handlingarna är fullständiga registreras de direkt.

Hur ska originalet av årsredovisningen dateras och undertecknas?

En årsredovisning ska skrivas på av styrelsen. Om bolaget har en vald revisor ska den innehålla en revisorspåteckning. Originalhandlingarna kan vara i pappersform eller elektronisk form och ska sparas hos aktiebolaget.

Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknas. Väljer man att upprätta årsredovisningen i elektronisk form ska undertecknandet ske med så kallad avancerad elektronisk underskrift, vilket bland annat innebär att datum för undertecknande genereras automatiskt. Det gäller samtliga underskrifter. I avsaknad av mer vägledning har FAR kommit fram till att den sista dagen för undertecknande är den dag då årsredovisningen ska anses vara avgiven. Ett datum behöver då inte anges särskilt.

När det gäller påteckningsmeningen behöver inte datum anges särskilt, eftersom dagen för undertecknande framgår av revisorns elektroniska underskrift. Om man vet att revisionsberättelsen inte kommer innehålla några anmärkningar kan formuleringen förslagsvis vara ”Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min underskrift”.

Hur kan jag se till att hanteringen av årsredovisningshandlingarna blir mer effektiv?

Hitta en lösning för avancerad elektronisk underskrift som uppfyller kraven. Sätt upp rutiner för hanteringen. Använd program som stödjer digital inlämning till Bolagsverket.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%