Innehåll

Resultat nr 3 2020

Omställningsstöd för att stötta företag

I månadsskiftet april/maj meddelade regeringen att ett omställningsstöd ska införas. För att vara berättigad till stödet ska företaget ha redovisat en omsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och omsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Stödet gäller för företag som är godkända för F-skatt, med undantag för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund undantagna från skattskyldighet.

Företag som har skulder hos Kronofogden, är under rekonstruktion eller har sin hemvist i skatteparadis (i det här sammanhanget vissa länder som OECD betecknar som icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt) kommer inte att kunna ansöka om stödet.

När regeringen i början av juni lämnade sitt förslag till Lagrådet för granskning meddelades samtidigt att regeringen avser att besluta om en ny förordning där den huvudsakliga materiella regleringen av stödet kommer att finnas.

En av förutsättningarna som nämnts för att få stöd är att ett revisorsintyg ges in, om stödet är högre än 100 000 kronor. I förordningsbestämmelserna, som inte var klara vid denna tidnings pressläggning, ska omfattningen av revisorns granskning tydliggöras.

Stödet söks via Skatteverkets webb. Där finns också uppdaterad information om vad som gäller.

Text: Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...